Vezetőség

A polgármester: 

 • a község végrehajtó hatósága
 • közvetlen szavazás útján választják, mandátuma négy év
 • a helyi közigazgatás és szakigazgatás vezetője
 • képviseli a községet     

Hatáskörébe tartozó ügyek:                                              

 1. Felel a község köz- és magánbirtokához tartozó javak igazgatásáért
 2. Kidolgozza a helyi költségvetés tervezetét, hivatalból vagy kérésre felülvizsgálja a helyi költségvetés összegeinek bevételezését és elköltését
 3. Különböző intézkedéseket foganatosít s a településrendészeti tervének kidolgozása érdekében, sürgősségi helyzetek, természeti csapások, járványok esetén, a háztartási, ipari vagy bármilyen más hulladékok tárolásának ellenőrzésére
 4. Biztosítja a közrendet, felügyeli a köztereken végbemenő tevékenységet
 5. Kinevezi és tisztségéből felmenti a saját közigazgatási szerveinek személyzetét
 6. Anyakönyvvezetői tisztséget lát el
 7. Helyi népszavazás kiírását kezdeményezheti 

Az alpolgármester: 

 • választott személy, négy éves mandátummal
 • feladatkörét a polgármester által átruházott feladatok alkotják
 • a tanácsülésen szavazati joga van  

Hatáskörébe tartozó ügyek és szükséges iratok:  

 1. A község tulajdonában lévő területeken való gazdálkodás
 2. Gazdasági udvar és sportcsarnok felügyelete
 3. Ideiglenes számtáblák kiadása
 4. Traktor és robogó esetében: – a jármű törzskönyvének, másolata személyazonossági igazolvány másolata, vezetői jogosítvány
 5. Állat által vontatott jármű esetében: – személyazonossági igazolvány
 6. Négykerekű homokfutó helyi beíratása: – igazolás a RAR-tól, hogy mezőgazdasági célra használja a járművet
 7. Községi utak rendbentartása
 8. Közvilágítás
 9. Géppark – a buldoexkavátor kölcsönzése: írásos kérés alapján, nyugta a gép munkadíjának lefizetéséről (lej/óra)
 10. Legeltetés, pásztorlás (legeltetési szabályzat, pásztorgyűlés, legeltetési szerződések)           Állategészségügy (kapcsolattartás a lakossággal és a községi állatorvossal)
 11. Közmunka megszervezése
 12. Helyi önkéntes tűzoltóság tevékenységének megszervezése

A jegyző: 

 • vezető köztisztviselő, kinevezése meghatározatlan időre szól
 • a helyi tanács munkáját törvényességi szempontból felügyeli
 • polgárvédelem

Hatáskörébe tartozó ügyek és szükséges iratok:          

 1. Helyi Önkormányzat tevékenységének felügyelete (tanácsülések előkészítése, összehívása, döntések előkészítése, határozatok kiközlése és végrehajtásának követése
 2. Polgármesteri döntések összeállítása, véleményezése, kiközlése
 3. Kapcsolattartás különböző intézményekkel (Prefektusi Hivatal, Megyei Tanács, Törvényszék és más állami hatóságok/intézmények)               
 4. Földosztóbizottság (ügyfelek fogadása, a beérkezett kérések, panaszok tisztázása,válaszadás)