ANUNT ACORDARE SUME NERAMBURSABILE

ANUNT ACORDARE SUME NERAMBURSABILE
FOTO:


ANUNȚ

          Comuna Izvoru Crișului, cu sediul în Comuna Izvoru Crișului, sat Izvoru Crișului, str. Principală, nr. 39, județul Cluj, numărul de telefon 0264-257140; fax:0264-257198, e-mail: izvorucrisului@yahoo.com, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție finainciară 2020.

          Domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile sunt următoarele:

Tema proiectelor

Valoarea totală a finanțărilor nerambursabile

Oranizarea de activități recreative și asigurarea desfășurării activităților de sport și pentru promovarea activităților în aer liber

5.000 lei

Termenul limită de depunere a proiectelor pentru această temă este 03.07.2020. ora 12:00.

Tema proiectelor

Valoarea totală a finanțărilor nerambursabile

Sprijinirea cultelor religioase

 65.000 lei

Termenul limită de depunere a proiectelor pentru această temă este 03.07.2020., ora 12:00.

Documentația de solicitare a finanțărilor nerambursabile se pun la dispoziția celor interesați la sediu Primăriei Comunei Izvoru Crișului .

Aplicanții vor depune cererile de solicitare a finanțării la Registratura Consiliului Local Izvoru Crișului.

Selecția și evaluarea proiectelor depuse în vederea finanțării nerambursabile se fac de către comisia de evaluare pe baza criteriilor de eligibilitate și evaluare cuprinse în Legea 350/2005.

                   PRIMAR                                                                                                                                                 SECRETAR

              BODIȘ VASILE                                                                                                                                       OLTEAN GABRIEL IOAN