Hotărâri Consiliul Local

Hotărâri 2024

 1. Hotărârea nr. 1 / 03 ianuarie 2024 privind aprobarea reţelei unităţilor de învaţământ de stat care vor funcţiona anul şcolar 2024 - 2025, pe raza Comunei Izvoru Crișului
 2. Hotărârea nr. 2 / 03 ianuarie 2024 privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE RURALE DE BAZA IN COMUNA IZVORU CRISULUI, JUDEȚUL CLUJ,,
 3. Hotărârea nr. 3 / 03 ianuarie 2024 privind implementarea proiectului ,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE RURALE DE BAZA IN COMUNA IZVORU CRISULUI, JUDEȚUL CLUJ,,
 4. Hotărârea nr. 4 / 03 ianuarie 2024 privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE IN COMUNA IZVORU CRISULUI, JUDEȚUL CLUJ,,
 5. Hotărârea nr. 5 / 03 ianuarie 2024 privind implementarea proiectului ,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE IN COMUNA IZVORU CRISULUI, JUDEȚUL CLUJ,,
 6. Hotărârea nr. 6 / 25 ianuarie 2024 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar din excedentul bugetar local al anului 2023
 7. Hotărârea nr. 7 / 25 ianuarie 2024 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții
 8. Hotărârea nr. 8 / 25 ianuarie 2024 privind aprobarea planului de actiuni/lucrări de interes local ce vor fi executate de beneficiarii venitului minim de incluziune, aptide muncă potrivit Legii nr. 196/2016, în anul 2024
 9. Hotărârea nr. 9 / 25 ianuarie 2024 privind aprobarea modelului actului adițional la contractele de concesiune a buticurilor aflate la intrarea în localitatea Izvoru Crișului
 10. Hotărârea nr. 10 / 25 ianuarie 2024 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și funcționarea serviciului audit public intern
 11. Hotărârea nr. 11 / 06 februarie 2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului și Programul de Investiții pentru anul 2024
 12. Hotărârea nr. 12 / 06 februarie 2024 privind utilizarea excedentului înregistrat la finele anului 2023 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare aferente anului bugetar 2024
 13. Hotărârea nr. 13 / 29 februarie 2024 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul IV, anul 2023
 14. Hotărârea nr. 14 / 29 februarie 2024 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 3/016/29.05.2017
 15. Hotărârea nr. 15 / 29 februarie 2024 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 3/017/29.05.2017
 16. Hotărârea nr. 16 / 29 februarie 2024 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile (martie 2024 – iunie 2024)
 17. Hotărârea nr. 17 / 21 martie 2024 privind finanțarea din bugetul local al Comunei Izvoru Crișului, a proiectelor depuse și selecționate din domeniul cultură
 18. Hotărârea nr. 18 / 21 martie 2024 privind aprobarea deschiderii unui acces pietonal/auto la imobilul situat în comuna Izvoru Crișului, nr. 50479, precum și realizarea branșamentelor și a racordurilor la rețelele edilitare
 19. Hotărârea nr. 19 / 21 martie 2024 privind aprobarea plății cotizațiilor de membru al Comunei Izvoru Crișului la asoații, pentru anul 2024
 20. Hotărârea nr. 20 / 21 martie 2024 privind aprobarea caietului de sarcini și a contractului de închiriere a suprafeței de 24000 mp teren înscris în C.F. 52149 și C.F. 52150 Izvoru Crișului, aflat în domeniul public al Comunei Izvoru Crișului
 21. Hotărârea nr. 21 / 21 martie 2024 privind aprobarea caietului de sarcini și al contractului de închiriere a suprafeței de 280 mp teren intravilan la sud de str. Principala nr. 1, sat. Nearșova, aflat în domeniul public al Comunei Izvoru Crișului
 22. Hotărârea nr. 22 / 21 martie 2024 privind aprobarea variantei electronice revizui
  te a intravilanului aferent Planului Urbanistic General al Comunei Izvoru Crișului
 23. Hotărârea nr. 23 / 26 aprilie 2024 privind alocarea unor sume pentru cultele religioase din comună
 24. Hotărârea nr. 24 / 26 aprilie 2024 privind acordarea mandatului special reprezentantului în AGA ADI Eco-Metropolitan Cluj pentru a vota cu privire la proiectele Hotărârilor AGA ADI Eco-Metropolitan Cluj cuprinse în anexă, aprobarea statutului actualizat al ADI Eco-Metropolitan Cluj şi mandatarea ADI Eco-Metropolitan Cluj pentru încheierea contractelor cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului şi pentru aprobarea valorii reducerii facturilor utilizatorii casnici care colectează separat deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă
 25. Hotărârea nr. 25 / 26 aprilie 2024 privind aprobarea inventarului patrimoniului administrativ al Comunei Izvoru Crișului
 26. Hotărârea nr. 26 / 26 aprilie 2024 privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2024
 27. Hotărârea nr. 27 / 26 aprilie 2024 privind finanțarea din bugetul local al Comunei Izvoru Crișului, a proiectelor depuse și selecționate din domeniul tineret/învățământ
 28. Hotărârea nr. 28 / 30 mai 2024 privind contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul I, anul 2024
 29. Hotărârea nr. 29 / 30 mai 2024 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie 2024 - august 2024
 30. Hotărârea nr. 30 / 30 mai 2024 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea Autorizațiilor de funcționare și avizului privind orarul de funcționare persoanelor juridice de pe raza teritorială al Comunei Izvoru Crișului
 31. Hotărârea nr. 31 / 30 mai 2024 privind aprobarea cererii SC OANA SERVICE COLECT SRL privind extinderea activității de colectare a deșeurilor nepericuloase, prin suplimentarea tipurilor de deșeuri colectate și majorarea cantității de deșeuri colectate
 32. Hotărârea nr. 32 / 27 iunie 2024 privind Aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor PAAR

Hotărâri 2023

 1. Hotărârea nr. 1 / 31 ianuarie 2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului și Programul de Investiții pentru anul 2023
 2. Hotărârea nr. 2 / 31 ianuarie 2023 privind aprobarea reţelei unităţilor de învaţământ de stat care vor funcţiona anul şcolar  2023 - 2024, pe raza Comunei Izvoru Crișului
 3. Hotărârea nr. 3 / 31 ianuarie 2023 privind aprobarea încheierii unui contract de asistenta juridică, redactare acte, cu cabinet de avocat, în dosarul 953/117/2021, pentru recurs ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
 4. Hotărârea nr. 4 / 31 ianuarie 2023 privind aprobarea convenției de parteneriat pentru asigurarea asistenţei socio-medicale la
  domiciliu cu Parohia Reformată Șaula
 5. Hotărârea nr. 5 / 31 ianuarie 2023 privind utilizarea excedentului înregistrat la finele anului 2022 pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare aferenta anului bugetar 2023
 6. Hotărârea nr. 6 / 31 ianuarie 2023 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea spațiilor aflate în domeniul public/privat
  al Comunei Izvoru Crișului
 7. Hotărârea nr. 7 / 31 ianuarie 2023 privind aprobarea unor măsuri privind aducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 8. Hotărârea nr. 8 / 23 februarie 2023 privind aprobarea caietului de sarcini și a contractului de închiriere a pajiștilor de pe raza Comunei Izvoru Crișului, prin atribuire direct/licitație
 9. Hotărârea nr. 9 / 23 februarie 2023 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul IV, anul 2022
 10. Hotărârea nr. 10 / 23 februarie 2023 privind aprobarea inventarului patrimonului administrative al Comunei Izvoru Crișului
 11. Hotărârea nr. 11 / 23 februarie 2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile (martie 2023 – mai 2023)
 12. Hotărârea nr. 12 / 16 martie 2023 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului „Invatamant de calitate in Comuna Izvoru Crisului, jud. Cluj”
 13. Hotărârea nr. 13 / 16 martie 2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei  IZVORU CRIȘULUI
 14. Hotărârea nr. 14 / 16 martie 2023 privind modificarea contractului de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public sau privat al comunei Izvoru Crișului cu nr. 32 din 24.03.2022
 15. Hotărârea nr. 15 / 07 aprilie 2023 privind finanțarea din bugetul local al Comunei Izvoru Crișului, a proiectelor depuse și selecționate
 16. Hotărârea nr. 16 / 07 aprilie 2023 privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor
 17. Hotărârea nr. 17 / 27 aprilie 2023 privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2023
 18. Hotărârea nr. 18 / 27 aprilie 2023 privind aprobarea plății cotizațiilor de membru al Comunei Izvoru Crișului la asociații, pentru anul 2023
 19. Hotărârea nr. 19 / 27 aprilie 2023 privind acordarea mandatului special reprezentantului în AGA ADI Eco-Metropolitan Cluj pentru a vota cu privire recalcularea și modificarea tarifelor pentru serviciile prestate de Supercom SA în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în județul Cluj (lotul 1) nr. 1111/24.08.2022, aprobarea tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor pentru lotul 1 și aprobarea tarifelor de separare incorectă a fracțiilor de deșeuri municipale pentru lotul 1
 20. Hotărârea nr. 20 / 27 aprilie 2023 privind revocarea hotărârii Consiliului Local nr. 10/2023
 21. Hotărârea nr. 21 / 27 aprilie 2023 privind introducerea terenului în suprafață de 24.000 mp în inventarul domeniului privat al Comunei Izvoru Crișului
 22. Hotărârea nr. 22 / 04 mai 2023 privind aprobarea modificării orgnigramei și statului de funcții
 23. Hotărârea nr. 23 / 04 mai 2023 privind finanțarea din bugetul local al Comunei Izvoru Crișului, a proiectelor depuse și selecționate
 24. Hotărârea nr. 24 / 04 mai 2023 cu privire la aprobarea rezilierii contractului de finanțare nr. C1920074X206061309363
 25. Hotărârea nr. 25 / 04 mai 2023 privind aprobarea plății cotizației de membru al Comunei Izvoru Crișului la asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum pentru anul 2023
 26. Hotărârea nr. 26 / 19 mai 2023 privind includerea teritoriului UAT Izvoru Crișului în parteneriatul LEADER ,,Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum" pentru implementarea SDL cu finanțare prin PS 2023-2027
 27. Hotărârea nr. 27 / 19 mai 2023 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul I, anul 2023
 28. Hotărârea nr. 28 / 19 mai 2023 privind încheierea unui Protocol de colaborare – Contract de comodat între Comuna Izvoru Crișului și Composesoratul Nadășu privind darea în folosință gratuită a unor încăperi din clădirea școlii din satul Nadășu
 29. Hotărârea nr. 29 / 09 iunie 2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile (iunie 2023 – august 2023)
 30. Hotărârea nr. 30 / 09 iunie 2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Izvoru Crișului cu nr. 19 din 27 aprilie 2023 privind acordarea mandatului special reprezentantului în AGA ADI Eco-Metropolitan Cluj
 31. Hotărârea nr. 31 / 09 iunie 2023 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului și Programul de Investiții pentru anul 2023
 32. Hotărârea nr. 32 / 09 iunie 2023 privind aprobarea participarii UAT Izvoru Crișului, județul Cluj, în calitate de beneficiar al investiției în cadrul proiectului Microbuze electrice pentru elevii din județul Cluj, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C15/MEDU/I10 "Microbuze electrice pentru elevi"
 33. Hotărârea nr. 33 / 22 iunie 2023 privind revocarea HCL nt. 28/2023
 34. Hotărârea nr. 34 / 22 iunie 2023 privind aprobarea acceptării transmiterii fără plată a unui autoturism marca Volkswagen Passat de la Primăria Moldovenești
 35. Hotărârea nr. 35 / 22 iunie 2023 privind acordarea mandatului special reprezentantului în AGA ADI Eco-Metropolitan Cluj pentru a vota cu privire la încheierea actului adiţional nr. 1 la Contractul de delegare nr. 1111/24.08.2022, aprobarea modificării prin recalculare a tarifelor pentru serviciile prestate de Supercom S.A. în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor în Județul Cluj (lotul 1) nr. 1111/24.08.2022, aprobarea tarifelor distincte pentru gestionarea deşeurilor pentru lotul 1 şi aprobarea modalităţii de facturare a serviciilor de către delegatul care se află în raporturi contractuale cu utilizatorii pentru lotul 1
 36. Hotărârea nr. 36 / 22 iunie 2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza PT+DDE si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul “Amenajare pista de biciclete intre localitatea Izvoru Crisului si localitatea Saula, comuna Izvoru Crisului, judetul Cluj”
 37. Hotărârea nr. 37 / 20 iulie 2023 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al doamnei Sztranyak Melinda și declararea ca vacant al locului acesteia
 38. Hotărârea nr. 38 / 20 iulie 2023 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Spitalul Orășenesc Huedin, în sumă de 3.500 lei din bugetul local al comunei Izvoru Crișului
 39. Hotărârea nr. 39 / 17 august 2023 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de "Cetățean de onoare al comunei Izvoru Crișului"
 40. Hotărârea nr. 39 / 17 august 2023 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului și Programul de Investiții pentru anul 2023
 41. Hotărârea nr. 39 / 17 august 2023 privind stabilirea normei de hrană pentru personalul Poliției Locale al comunei Izvoru Crișului
 42. Hotărârea nr. 39 / 17 august 2023 privind finanțarea din bugetul local al Comunei Izvoru Crișului, a proiectelor depuse și selecționate 
 43. Hotărârea nr. 39 / 17 august 2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile (septembrie 2023 – noiembrie 2023)
 44. Hotărârea nr. 39 / 17 august 2023 privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare" al comunei Izvoru Crișului numitului Pavelcze Laszlo
 45. Hotărârea nr. 45 / 04 septembrie 2023 privind neasumare responsabilității organizării și derulării la nivel local a pocedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și a contractelor acordurilor cadrude prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Școli al României în perioada 2023-2029, precum și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2023-2024, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 652/2023, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 728/08.08.2023
 46. Hotărârea nr. 46 / 04 septembrie 2023 privind aprobarea deschiderii unui acces pietonal/auto la imobilul situat în localitatea Nearșova, nr. 73C, Comuna Izvoru Crișului, precum și realizarea branșamentelor și a racordurilor la rețelele edilitare în zona străzii localității Nearșova
 47. Hotărârea nr. 47 / 04 septembrie 2023 privind aprobarea deschiderii unui acces pietonal/auto la imobilul situat în localitatea Nearșova, nr. CF 51107, Comuna Izvoru Crișului, precum și realizarea branșamentelor și a racordurilor la rețelele edilitare în zona străzii localității Nearșova 
 48. Hotărârea nr. 48 / 20 octombrie 2023 privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele ce fac parte din parcul auto al Comunei Izvoru Crișului, a utilajelor și echipamentelor din dotarea Comunei Izvoru Crișului
 49. Hotărârea nr. 49 / 20 octombrie 2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului și Programul de Investiții pentru anul 2023
 50. Hotărârea nr. 50 / 20 octombrie 2023 privind aprobarea caietului de sarcini și a contractului de închiriere a suprafeței de 10330 mp teren înscris în C.F. 50240 Izvoru Crișului, aflat în domeniul public al Comunei Izvoru Crișului
 51. Hotărârea nr. 51 / 25 octombrie 2023 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului "SISTEM DE SUPRAVEGHERE CU CAMERE VIDEO COMUNA IZVORU CRIȘULUI" 
 52. Hotărârea nr. 52 / 25 octombrie 2023  privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/ a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general/devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "Alimentare de apă și canalizare în localitățile Nadășu și Șaula, Comuna Izvoru Crișului, județul Cluj", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțare de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
 53. Hotărârea nr. 53 / 23 noiembrie 2023 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul II, anul 2023
 54. Hotărârea nr. 54 / 23 noiembrie 2023 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul III, anul 2023
 55. Hotărârea nr. 55 / 23 noiembrie 2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile (decembrie 2023 – februarie 2024)
 56. Hotărârea nr. 56 / 08 decembrie 2023 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului și Programul de Investiții pentru anul 2023
 57. Hotărârea nr. 57 / 27 decembrie 2023 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului și Programul de Investiții pentru anul 2023
 58. Hotărârea nr. 58 / 27 decembrie 2023 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Izvoru Crișului 
 59. Hotărârea nr. 59 / 27 decembrie 2023 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024
 60. Hotărârea nr. 60 / 27 decembrie 2023 privind aprobarea Programului de măsuri pentru asigurarea curățeniei, buna-gospodărire și înfrumusețarea comunei Izvoru Crișului
 61. Hotărârea nr. 61 / 27 decembrie 2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PT+DDE și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul "Amenajare pista de biciclete între localitatea Izvoru Crișului și localitatea Șaula, comuna Izvoru Crișului, județul Cluj"

Hotărâri 2022

 1. Hotărârea nr. 1 / 6 ianuarie 2022 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar din excedentul bugetar local al anului 2021
 2. Hotărârea nr. 2 / 6 ianuarie 2022 privind aprobarea unor măsuri privind aducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 3. Hotărârea nr. 3 / 6 ianuarie 2022 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ de stat care vor funcționa anul școlar 2022 – 2023, pe raza Comunei Izvoru Crișului
 4. Hotărârea nr. 4 / 27 ianuarie 2022 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în urma aplicării Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin POIM 2014-2020 aprobată prin Hotărarea de Guvern nr.379/2020.
 5. Hotărârea nr. 5 / 27 ianuarie 2022 privind aprobarea încheierii unui contract de asistenta juridică și reprezentare în instanță cu cabinet de avocat, în dosarul 4228/117/2021 și 5445/117/2021
 6. Hotărârea nr. 6 / 27 ianuarie 2022 privind aprobarea executării lucrărilor pe domeniul public/privat al Comunei pentru executarea lucrărilor de "EXTINDERE CONDUCTĂ DE APĂ ȘI CONDUCTĂ DE CANALIZARE MENAJERĂ, REALIZAREA DE BRANȘAMENTE DE APĂ ȘI RACORDURI CANALIZARE", cuprinse în certificatul de urbanism nr. 2092/22.11.2021
 7. Hotărârea nr. 7 / 27 ianuarie 2022 privind instalarea unor mijloace de semnalizare prin indicatoare, marcaje și denivelări pentru limitarea vitezei în localitatea Nearșova strada Principală, Comuna Izvoru Crișului
 8. Hotărârea nr. 8 / 7 februarie 2022 privind aprobarea rectificării Bugetului de Veniituri și Cheltuieli al Comunei Izvoru Crisului si Programul de Investitii pentru anul 2022
 9. Hotărârea nr.  9 / 7 februarie 2022 privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI DE ASISTENTA SOCIALA DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI IZVORU CRISULUI
 10. Hotărârea nr. 10 / 17 februarie 2022 privind rezilierea contractului de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public sau privat al comunei Izvoru Crișului cu nr. 17 din 22.03.2019
 11. Hotărârea nr. 11 / 17 februarie 2022 privind aprobarea modificării a Strategiei de Dezvoltare Locală 2021-2027,  Comuna Izvoru Crișului, județul Cluj
 12. Hotărârea nr. 12 / 17 februarie 2022 privind implementarea proiectului „ACHIZIȚIONARE UTILAJ DESZĂPEZIRE ÎN COMUNA IZVORU CRIȘULUI, JUDEȚUL CLUJ”
 13. Hotărârea nr. 13 / 17 februarie 2022 privind aprobarea inventarului patrimoniului administrativ al Comunei Izvoru Crișului
 14. Hotărârea nr. 14 / 17 februarie 2022 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul IV, anul 2021
 15. Hotărârea nr. 15 / 17 februarie 2022 privind la utilizarea excedentului înregistrat la finele anului 2021 pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare aferenta anului bugetar 2022
 16. Hotărârea nr. 16 / 17 februarie 2022 privind aprobarea cuantumului şi numărului unor burse acordate acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, la nivelul Comunei Izvoru Crișului, în anul şcolar 2021 – 2022 SEMESTRUL 2
 17. Hotărârea nr. 17 / 24 februarie 2022 privind aprobarea caietului de sarcini și a contractului de închiriere a pajiștilor de pe raza Comunei Izvoru Crișului
 18. Hotărârea nr. 18 / 24 februarie 2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile (martie 2022 - mai 2022)
 19. Hotărârea nr. 19 / 24 februarie 2022 privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea Secretarului General al Comunei Izvoru Crisului
 20. Hotărârea nr. 20 / 07 martie 2022 privind acordarea titlului de „Cetatean de onoare” al Comunei Izvoru Crișului numitului Kovacs Iuliu
 21. Hotărârea nr. 21 / 07 martie 2022 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unei diplome și a unui premiu în valoare netă de 1.500 lei, din bugetul local, persoanelor care împlinesc vârsta de 100 ani și au domiciliul în Comuna Izvoru Crișului
 22. Hotărârea nr. 22 / 07 martie 2022 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului pentru anul 2022
 23. Hotărârea nr. 23 / 07 martie 2022 privind aprobarea modificării a Strategiei de Dezvoltare Locală 2021-2027,  Comuna Izvoru Crișului, județul Cluj
 24. Hotărârea nr. 24 / 24 martie 2022 Privind aprobarea executării lucrărilor pe domeniul public / privat al Comunei pentru executarea lucrărilor de “ ELABORARE DOCUMENTAȚIE P.U.Z. INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ ÎN LOCALITATEA NEARȘOVA, COMUNA IZVORU CRIȘULUI , JUDEȚUL CLUJ ”, cuprinse în certificatul de urbanism nr. 355 / 09.03.2022
 25. Hotărârea nr. 25 / 24 martie 2022 privind aprobarea acordului de asociere între Comuna Izvoru Crișului și Județul Cluj în vederea elaborării documentației de actualizare a Planului Urbanistic General
 26. Hotărârea nr. 26 / 24 martie 2022 privind aprobarea acordării unor compensații în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul serviciului voluntar pentru situații de urgență
 27. Hotărârea nr. 27 / 24 martie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Izvoru Crișului
 28. Hotărârea nr. 28 / 14 aprilie 2022 privind revocarea hotărârii Consiliului Local nr. 7/2022
 29. Hotărârea nr. 29 / 14 aprilie 2022 privind instalarea unor mijloace de semnalizare prin indicatoare, marcaje si denivelari pentru limitarea vitezei in localitatea Nearsova Strada Principala, Comuna lzvoru Crisului
 30. Hotărârea nr. 30 / 14 aprilie 2022 privind aprobarea cererii de finantare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii ,,ALIMENTARE CU GAZE NATURALE IN COMUNA IZVORU CRISULUI, JUDETUL CLUJ" propus spre finantare in cadrul Programului National de lnvestitii Anghel Saligny
 31. Hotărârea nr. 31 / 14 aprilie 2022 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari care se inainteaza Consiliului Local al comunei lzvoru Criului spre adoptare
 32. Hotărârea nr. 32 / 14 aprilie 2022 privind aprobarea cererii doamnei Szabo Ileana, in vederea subinchirierii spafiului care face obiectul contractului de inchiriere nr. 1537 din 26.08.2004
 33. Hotărârea nr. 33 / 05 mai 2022 privind participarea comunei Izvoru Crișului la Implementarea Investiției 1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, Componenta 11 - Turism și cultură din Planul Național de Redresare și Reziliență al României 
 34. Hotărârea nr. 34 / 13 mai 2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului "AMENAJARE PISTA DE BICICLETE INTRE LOCALITATEA IZVORU CRIȘULUI ȘI LOCALITATEA ȘAULA, COMUNA IZVORU CRIȘULUI, JUDEȚUL CLUJ"
 35. Hotărârea nr. 35 / 19 mai 2022  privind aprobarea plății cotizațiilor de membru al Comunei Izvoru Crișului la asociații, pentru anul 2022
 36. Hotărârea nr. 36 / 19 mai 2022  privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul I, anul 2022
 37. Hotărârea nr. 37 / 19 mai 2022  privind finanțarea din bugetul local al Comunei Izvoru Crișului, a proiectelor depuse și selecționate
 38. Hotărârea nr. 38 / 19 mai 2022  privind alocarea unor sume pentru cultele religioase din comună
 39. Hotărârea nr. 39 / 19 mai 2022  privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2022
 40. Hotărârea nr. 40 / 19 mai 2022  privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliul Local al comunei Izvoru Crișului
 41. Hotărârea nr. 41 / 19 mai 2022  privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi funcționarea compartimentului urbanism și cadastru
 42. Hotărârea nr. 42 / 16 iunie 2022  privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Documentul de Poziţie încheiat la data de 28.07.2010 de către membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj pentru stabilirea modului de implementare a Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj
 43. Hotărârea nr. 43 / 16 iunie 2022  privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului pentru anul 2022
 44. Hotărârea nr. 44 / 16 iunie 2022  privind actualizarea inventarului patrimoniului administrativ al Comunei Izvoru Crișului
 45. Hotărârea nr. 45 / 29 iunie 2022 privind aprobarea modelului de contract administrare / finanțare, pentru proiectul ”Ruta satelor cu arhitectura traditionala in comuna Izvoru Crisului”  în cadrul apelului de proiecte Componentei C11- Turism și cultură, Investiția I1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, componenta - Modernizarea /reabilitarea siturilor turistice în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)
 46. Hotărârea nr. 46 / 29 iunie 2022 privind aprobarea Acordului de înfrățire și cooperare între Comuna Izvoru Crișului, județul Cluj din România și Comuna Pákozd, Ungaria
 47. Hotărârea nr. 47 / 29 iulie 2022 privind aprobarea modificarea organigramei si statului de functii
 48. Hotărârea nr. 48 / 29 iulie 2022 privind aprobarea majorării taxei de salubrizare pentru unitatea administrativ-teritoriala comuna Izvoru Crișului
 49. Hotărârea nr. 49 / 22 august 2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile (septembrie 2022 - noiembrie 2022)
 50. Hotărârea nr. 50 / 22 august 2022 privind desmnarea unui reprezentant al consiliului local al Comunei Izvoru Crișului  pentru a face parte din Comisia de Concurs pentru ocuparea funcțiilor de Director și Director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
 51. Hotărârea nr. 51 / 22 august 2022 privind atribuirea și încheierea Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în județul Cluj, respectiv de colectare și transport al deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri, precum și operarea și administrarea stațiilor de transfer, Lotul 1 – Zona 1 Cluj și zona 2 Huedin
 52. Hotărârea nr. 52 / 22 august 2022 privind aprobare PUZ, privind introducerea terenului înscris în C.F. Nr. 51061, nr. Topo. 51061 Izvoru Crișului, sat. Nearșova, în suprafață de 3068 mp în intravilan
 53. Hotărârea nr. 53 / 22 septembrie 2022 privind la aprobarea încheierii unui contract de asistenta juridică şi reprezentare în instanţă cu cabinet de avocat, în dosarul 953/117/2021, pentru calea de atac
 54. Hotărârea nr. 54 / 22 septembrie 2022 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului și Programul de Investiții pentru anul 2022
 55. Hotărârea nr. 55 / 22 septembrie 2022 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Pentek Andras - Karoly și declararea ca vacant a locului acestuia
 56. Hotărârea nr. 56 / 27 octombrie 2022 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții
 57. Hotărârea nr. 57 / 10 noiembrie 2022 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului și Programul de Investiții pentru anul 2022
 58. Hotărârea nr. 58 / 10 noiembrie 2022 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul III, anul 2022
 59. Hotărârea nr. 59 / 10 noiembrie 2022 privind aprobarea caietului de sarcini şi a contractului de închiriere a suprafeței de 5000 mp din terenul înscris în C.F. 50240, nr. Topo. 50240 Izvoru Crișului,  aflat în domeniul public al Comunei Izvoru Crișului
 60. Hotărârea nr. 60 / 10 noiembrie 2022 privind aprobarea înfiinţării Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fară stăpân la nivelul Comunei Izvoru Crișului, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea acestuia
 61. Hotărârea nr. 61 / 10 noiembrie 2022 privind numirea unui reprezentant al consiliului local al Comunei Izvoru Crișului  pentru a face parte din Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale “ KOS KAROLY ” IZVORU CRIȘULUI, COMUNA IZVORU CRIȘULUI, JUDEȚUL CLUJ ”

Hotărâri 2021

 1. Hotărârea nr. 1 / 07 ianuarie 2021 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate – Legea nr. 248/2015
 2. Hotărârea nr. 2 / 07 ianuarie 2021 privind aprobarea de catre Consiliul Local al Comunei Izvoru Crișului a  lucrarii-document „Strategia de Dezvoltare a comunei Izvoru Crișului pentru perioada 2021-2027”
 3. Hotărârea nr. 3 / 07 ianuarie 2021 privind aprobarea unor măsuri privind aducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 4. Hotărârea nr. 4 / 07 ianuarie 2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar din excedentul bugetar local al anului 2020
 5. Hotărârea nr. 5 / 28 ianuarie 2021 privind la alegerea președintelui de ședință pentru lunile ( februarie 2021 – aprilie 2021 )
 6. Hotărârea nr. 6 / 28 ianuarie 2021 privind încheierea contractului de comodat dintre Composesoratul Urbarial Șaula și Comuna Izvoru Crișului
 7. Hotărârea nr. 7 / 28 ianuarie 2021 privind rezilierea contractelor nr. 3/ 027/ 31.05.2017, 3/ 028/ 31.05.2017, 3/ 029/ 31.05.2017Hotărârea nr. 5 / 28 ianuarie 2021 
 8. Hotărârea nr. 8 / 28 ianuarie 2021 privind desemnarea reprezentantului Comunei Izvoru Crișului în relația cu Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum
 9. Hotărârea nr. 9 / 28 ianuarie 2021 privind rezilierea contractului nr. 07 din 22.03.2019
 10. Hotărârea nr. 10 / 04 februarie 2021 privind aprobarea cuantumului şi numărului unor burse acordate acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, la nivelul Comunei Izvoru Crișului, în anul şcolar 2020 – 2021 SEMESTRUL 2
 11. Hotărârea nr. 11 / 04 februarie 2021 privind aprobarea către Consiliul Local al comunei Izvoru Crișului a demamării lucrării de investiții “MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE "KOS KAROLY" IZVORU CRIȘULUI, COMUNA IZVORU CRIȘULUI, JUDEȚUL CLUJ"
 12. Hotărârea nr. 12 / 25 februarie 2021 privind aprobarea către Consiliul Local al comunei Izvoru Crișului a demamării lucrării reactualizare Studiu de Fezabilitate și ElaborareProiect Tehnic pentru proiectul "MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA IZVORU CRIȘULUI"
 13. Hotărârea nr. 13 / 25 februarie 2021 privind aprobarea caietului de sarcini şi a contractului de închiriere a pajiştilor, de pe
  raza Comunei Izvoru Crișului, prin atribuire directă / licitatie
 14. Hotărârea nr. 14 / 18 martie 2021 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul IV, anul 2020
 15. Hotărârea nr. 15 / 18 martie 2021 privind aprobarea actualizării statului de funcții
 16. Hotărârea nr. 16 / 18 martie 2021 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Comunei Izvoru Crișului, Caietul de sarcini si modelul contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii componente a Serviciului de salubrizare a Comunei Izvoru Crișului, respectiv de colectare si transport al deseurilor municipale si a unor fluxuri speciale de deseuri
 17. Hotărârea nr. 17 / 18 martie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Izvoru Crișului
 18. Hotărârea nr. 18 / 15 aprilie 2021 privind aprobarea unor cheltuieli pentru lucrări de decolmatare a albiilor de pe cursul de apa râul Crișul Repede din localitatea Șaula, Comuna Izvoru Crișului, județul Cluj
 19. Hotărârea nr. 19 / 15 aprilie 2021 privind aprobarea utilizarea excedentului înregistrat la finele anului 2020 pentru finanțare secțiunii de dezvoltare aferenta anului bugetar 2021
 20. Hotărârea nr. 20 / 13 mai 2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului și Programul de Investiții pentru anul 2021
 21. Hotărârea nr. 21 / 13 mai 2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai 2021 – iulie 2021
 22. Hotărârea nr. 22 / 13 mai 2021 privind rezilierea contractului 10 din 22.03.2019
 23. Hotărârea nr. 23 / 13 mai 2021 privind aprobarea caietului de sarcini şi a contractului de închiriere a pajiştilor, de pe raza Comunei Izvoru Crișului, prin atribuire directă / licitatie
 24. Hotărârea nr. 24 / 13 mai 2021 privind aprobarea cuantumului și numărului unor burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul Comunei Izvoru Crișului, în anul școlar 2020 – 2021 semestrul 2
 25. Hotărârea nr. 25 / 13 mai 2021 privind aprobarea modificarea organigramei și statului de funcții
 26. Hotărârea nr. 26 / 13 mai 2021 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul I, anul 2021
 27. Hotărârea nr. 27 / 27 mai 2021 privind aprobarea indicatorii tehnico-economici de lucrări pentru proiectul ALIMENTARE CU GAZE NATURALE ÎN COMUNA IZVORU CRIȘULUI, JUDEȚUL CLUJ
 28. Hotărârea nr. 28 / 27 mai 2021 privind modificarea comisiilor privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local din Comuna Izvoru Crisului, judetul Cluj
 29. Hotărârea nr. 29 / 27 mai 2021 privind plata sumei 136744,9 lei, reprezentand cheltuieli de executare silita in dosarul executional 195-2021 din 10.05.2021
 30. Hotărârea nr. 30 / 10 iunie 2021 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Comunei Izvoru Crisului a suprafetei de teren inscris in CF 50355 nr Topo 50355 Izvoru Crisului
 31. Hotărârea nr. 31 / 10 iunie 2021 privind aprobarea plății cotizațiilor de membru al Comunei Izvoru Crișului la asociații, pentru anul 2021
 32. Hotărârea nr. 32 / 10 iunie 2021 cu privire la utilizarea excedentului înregistrat la finele anului 2020 din sursa E pentru achitarea Dosarului execuțional 195/2021 din 10.05.2021
 33. Hotărârea nr. 33 / 30 iunie 2021 privind înscrierea terenurilor în cartea funciară a terenului rezultat din dezmembrarea C.F. Nr. 50355, nr. Cad. 50355
 34. Hotărârea nr. 34 / 21 iulie 2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  și Programul de Investiții al Comunei Izvoru Crișului pentru anul 2021, prin în sușirea Dispozițiilor Primarului nr. 82 din 14.06.2021
 35. Hotărârea nr. 35 / 21 iulie 2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  și Programul de Investiții al Comunei Izvoru Crișului pentru anul 2021
 36. Hotărârea nr. 36 / 29 iulie 2021 privind punerea la dipoziție a terenului în suprafață de 75.000 mp înscris în C.F. 50957, nr. Cad. 50957, Comisiei Locale de Fond Funciar
 37. Hotărârea nr. 37 / 29 iulie 2021 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Izvoru Crișului
 38. Hotărârea nr. 38 / 30 august 2021 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul II, anul 2021
 39. Hotărârea nr. 39 / 09 septembrie 2021 privind aprobarea modelului actului adițional la contractele de concesiune a buticurilor aflate la intrarea în localitatea Izvoru Crișului
 40. Hotărârea nr. 40 / 09 septembrie 2021 privind la alegerea președintelui de ședință pentru lunile (septembrie 2021 – noiembrie 2021)
 41. Hotărârea nr. 41 / 09 septembrie 2021 privind aprobarea actualizării statului de funcții
 42. Hotărârea nr. 42 / 09 septembrie 2021 privind aprobarea încheierii unui contract de asistenta juridică și reprezentare în instanță cu cabinet de avocat, în dosarul 953/117/2021
 43. Hotărârea nr. 43 / 09 septembrie 2021 privind aprobarea regulamentului de funționare a terenului multifuncțional din satul Izvoru Crișului
 44. Hotărârea nr. 44 / 30 septembrie 2021 privind aprobarea executării lucrărilor pe domeniul public/privat al Comunei pentru lucrărilor de “ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITATEA NADĂȘU ȘI ȘAULA, COMUNA IZVORU CRIȘULUI, JUDEȚUL CLUJ’’, cuprinse în certificatul de urbanism nr. 267/20.03.2019
 45. Hotărârea nr. 45 / 30 septembrie 2021 privind aprobarea rezilierii contractului de finanțare nr. C1920075A206061306675 din 14.10.2019
 46. Hotărârea nr. 46 / 30 septembrie 2021 privind aprobarea executării lucrărilor pe domeniul public / privat al Comunei Izvoru Crișului pentru executarea lucrărilor de “ MODERNIZAREA SCOLII GIMNAZIALE “ KOS KAROLY” IZVORU CRISULUI, COMUNA IZVORU CRISULUI, JUDETUL CLUJ ”, cuprinse în certificatul de urbanism nr. 361 / 15.03.2021
 47. Hotărârea nr. 47 / 07 octombrie 2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli și Programul de Investiții al Comunei Izvoru Crișului pentru anul 2021
 48. Hotărârea nr. 48 / 07 octombrie 2021 privind aprobarea implementării și a valorii de investiție a proiectului: "MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE "KOS KAROLY" IZVORU CRIȘULUI, COMUNA IZVORU CRIȘULUI, JUDEȚUL CLUJ"
 49. Hotărârea nr. 49 / 07 octombrie 2021 privind aprobarea indicatorii tehnico-economici de lucrări pentru proiectul "MODERNIZARE DRUMURI SI STRAZI IN COMUNA IZVORU CRISULUI, JUDETUL CLUJ"
 50. Hotărârea nr. 50 / 20 octombrie 2021 privind aprobarea actualizării statului de funcții
 51. Hotărârea nr. 51 / 20 octombrie 2021 privind aprobarea indicatorii tehnico-economici de lucrări pentru proiectul “ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITATEA NADĂȘU ȘI ȘAULA, COMUNA IZVORU CRIȘULUI, JUDEȚUL CLUJ’’ 
 52. Hotărârea nr. 52 / 20 octombrie 2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli și Programul de Investiții al Comunei Izvoru Crișului pentru anul 2021
 53. Hotărârea nr. 53 / 04 noiembrie 2021 privind însușirea constatărilor și măsurilor stabilite de Camera de Conturi a Județului Cluj, prin Decizia 35/30.09.2021
 54. Hotărârea nr. 54 / 04 noiembrie 2021 privind aprobarea tarifului de 257,36 lei/tonă fără TVA pentru sortare, operare, transfer și depozitare a deșeurilor la CMID Cluj
 55. Hotărârea nr. 55 / 04 noiembrie 2021 privind desmnarea unui reprezentant al consiliului local al Comunei Izvoru Crișului  pentru a face parte din Comisia de Concurs pentru ocuparea funcțiilor de Director și Director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
 56. Hotărârea nr. 56 / 04 noiembrie 2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Izvoru Crișului cu nr. 49 din 07 octombrie 2021 privind aprobarea indicatorii tehnico-economici de lucrări pentru proiectul “ MODERNIZARE DRUMURI SI STRAZI IN COMUNA IZVORU CRISULUI, JUDETUL CLUJ ” 
 57. Hotărârea nr. 57 / 04 noiembrie 2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Izvoru Crișului cu nr. 51 din 20 octombrie 2021 privind aprobarea indicatorii tehnico-economici de lucrări pentru proiectul “ ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA NADASU SI SAULA, COMUNA IZVORU CRISULUI, JUDETUL CLUJ ”
 58. Hotărârea nr. 58 / 04 noiembrie 2021 privind aprobarea cererii de finantare și a dezvizului general estimativ pentru obiectivul de investitii “ MODERNIZARE DRUMURI SI STRAZI IN COMUNA IZVORU CRISULUI, JUDETUL CLUJ ” propus spre finantare in cadrulProgramului National de Investitii Anghel  Saligny
 59. Hotărârea nr. 59 / 18 noiembrie 2021 privind aprobarea cererii de finantare și a dezvizului general estimativ pentru obiectivul de investitii “ ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA NADASU SI SAULA, COMUNA IZVORU CRISULUI, JUDETUL CLUJ ” propus spre finantare in cadrul Programului  National  de Investitii Anghel  Saligny.
 60. Hotărârea nr. 60 / 18 noiembrie 2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ( decembrie 2021–februarie 2022 )
 61. Hotărârea nr. 61 / 18 noiembrie 2021 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul III, anul 2021
 62. Hotărârea nr. 62 / 18 noiembrie 2021 privind aprobarea actualizării statului de funcţii
 63. Hotărârea nr. 63 / 23 noiembrie 2021 privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare a Comunei Izvoru Crișului care include și contribuția pentru economie circulară
 64. Hotărârea nr. 64 / 23 noiembrie 2021 privind finanțarea din bugetul local al Comunei Izvoru Crișului, a proiectelor depuse și selecționate
 65. Hotărârea nr. 65 / 09 decembrie 2021 privind alocarea unor sume pentru cultele religioase din comună
 66. Hotărârea nr. 66 / 09 decembrie 2021 privind încheierea protocolului de colaborare încheiat între Comuna Izvoru Crișului și C.N.A.I.R. S.A. București – D.R.D.P. Cluj
 67. Hotărârea nr. 67 / 09 decembrie 2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și Programul de Investiții al Comunei Izvoru Crișului și pentru anul 2021
 68. Hotărârea nr. 68 / 09 decembrie 2021 privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor
 69. Hotărârea nr. 69 / 23 decembrie 2021 privind prelungirea convenției de parteneriat cu Fundației Creștine “Diakonia”
 70. Hotărârea nr. 70 / 23 decembrie 2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli și Programul de Investiții al Comunei Izvoru Crișului pentru anul 2021
 71. Hotărârea nr. 48 / 23 decembrie 2021 privind reactualizarea STATUTULUI Comunei Izvoru Crișului, Județul Cluj
 72. Hotărârea nr. 48 / 23 decembrie 2021 privind rezilierea contractului de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public sau privat al comunei Izvoru Crișului cu nr. 1 din 22.03.2019
 73. Hotărârea nr. 48 / 23 decembrie 2021 privind rezilierea contractului de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public sau privat al comunei Izvoru Crișului cu nr. 4 din 22.03.2019
 74. Hotărârea nr. 48 / 23 decembrie 2021 privind aprobarea modificartea organigramei și statului de funcţii
 75. Hotărârea nr. 48 / 23 decembrie 2021 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022
 76. Hotărârea nr. 48 / 23 decembrie 2021 privind aprobarea Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Comunei Izvoru Crișului,  Caietul de sarcini și Modelul contractului de delegare prin concesiune a gestiunii  activităţii componente a Serviciului de salubrizare a Comunei Izvoru Crișului, respectiv de colectare și transport al deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri
 77. Hotărârea nr. 48 / 31 decembrie 2021 privind aprobarea taxei de salubrizare pentru unitatea administrativ-teritorială Comuna Izvoru Crișului

Hotărâri 2020

 1. Hotărârea nr. 1 / 9 ianuarie 2020 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar din excedentul bugetar local al anului 2019
 2. Hotărârea nr. 2 / 9 ianuarie 2020 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului și Programul de Investiții pentru anul 2019, prin în sușirea Dispozițiilor Primarului nr. 149 din 23.12.2019 și 150 din 27.12.2019 
 3. Hotărârea nr. 3 / 30 ianuarie 2020 privind aprobarea unor măsuri privind aducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 4. Hotărârea nr. 4 / 19 februarie 2020 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul IV, anul 2019
 5. Hotărârea nr. 5 / 19 februarie 2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului și Programul de Investiții pentru anul 2020
 6. Hotărârea nr. 6 / 19 februarie 2020 privind utilizarea excedentului înregistrat la finele anului 2019 pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare aferenta anului bugetar 2020
 7. Hotărârea nr. 7 / 12 martie 2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Kovacs Ștefan Attila și declararea ca vaant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al Comunei Izvoru Crișului
 8. Hotărârea nr. 8 / 12 martie 2020 privind aprobarea plății cotizației de membru al Comunei Izvoru Crișului la asociații pentru anul 2020
 9. Hotărârea nr. 9 / 12 martie 2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal
 10. Hotărârea nr. 10 / 12 martie 2020 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului și Programul de Investiții pentru anul 2020
 11. Hotărârea nr. 11 / 12 martie 2020 privind stabilirea modului de întocmire și ținere la zi Registrului Agricol al Comunei Izvoru Crișului, Județul Cluj
 12. Hotărârea nr. 12 / 12 martie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Izvoru Crișului
 13. Hotărârea nr. 13 / 12 martie 2020 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Comunei Izvoru Crișului, Caietul de sarcini si modelul contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii componente a Serviciului de salubrizare a Comunei Izvoru Crișului, respectiv de colectare si transport al deseurilor municipale si a unor fluxuri speciale de deseuri
 14. Hotărârea nr. 14 / 12 martie 2020 privind plata sumei de 10.242,48 lei, reprezentând cheltuieli de judecată în dosarul 1783/242/2018 al Consiliul Local al Comunei Izvoru Crișului, județul Cluj, întrunit în ședință de lucru ordinară din data de 26.09.2019.
 15. Hotărârea nr. 15 / 30 aprilie 2020 privind validarea mandatului unui nou consilier pe locul devenit vacant
 16. Hotărârea nr. 16 / 30 aprilie 2020 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul I, anul 2020
 17. Hotărârea nr. 17 / 28 mai 2020 privind aprobarea rectificării Bugetului de Veniituri și Cheltuieli al Comunei Izvoru Crisului pentru anul 2020
 18. Hotărârea nr. 18 / 28 mai 2020 pentru stabilirea situaliilor care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta, altele decat cele stabilite de Legea nr. 4162001 privind venitul minim de incluziune
 19. Hotărârea nr. 19 / 28 mai 2020 privind aprobarea amplasarii racordurilorbransamentelor de pe domeniul publicprivat al Comunei Izvoriu Crișului, prevăzute în certificatul de urbanism nr. 169 din 10.03.2020
 20. Hotărârea nr. 20 / 28 iunie 2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Izvoru Crișului pentru o perioadă de trei luni (iunie 2020 – august 2020)
 21. Hotărârea nr. 21 / 28 iunie 2020 privind asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza Comunei Izvoru Crisului, prin prelungirea contractului de salubrizare nr. 30/064/18.12.2018, pentru o perioada de 6 luni
 22. Hotărârea nr. 22 / 07 iulie 2020 privind aprobarea rectificării Bugetului de Veniituri și Cheltuieli al Comunei Izvoru Crisului si Programul de Investitii pentru anul 2020
 23. Hotărârea nr. 23 / 07 iulie 2020 privind aprobarea de catre Consiliul Local al Comunei Izvoru Crisului a demararii lucrarii document Strategia de Dezvoltare a Comunei Izvoru Crisului pentru perioada 2021-2027
 24. Hotărârea nr. 24 / 07 iulie 2020 privind aprobarea de catre Consiliul Local al Comunei Izvoru Crisului la inceperea lucrarilor privind elaborarea programului de urmarire in timp si expertiza a corpurilor de cladir
 25. Hotărârea nr. 25 / 07 iulie 2020 privind alocarea unor sume pentru cultele religioase din comuna
 26. Hotărârea nr. 26 / 07 iulie 2020 privind finantarea din bugetul local al Comunei Izvoru Crisului a proiectelor depuse si selectionate
 27. Hotărârea nr. 27 / 23 iulie 2020 privind aprobarea indicatorii tehnico-economici de lucrări pentru proiectul ”ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA NADASU SI SAULA ÎN COMUNA IZVORU CRIȘULUI, JUDEȚUL CLUJ”
 28. Hotărârea nr. 28 / 23 iulie 2020 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului și Programul de Investiții pentru anul 2020 
 29. Hotărârea nr. 29 / 23 iulie 2020 privind aprobarea indicatorii tehnico-economici de lucrări pentru proiectul ”ALIMENTARE CU GAZE NATURALE ÎN COMUNA IZVORU CRIȘULUI, JUDEȚUL CLUJ”
 30. Hotărârea nr. 30 / 23 iulie 2020 privind înregistrarea Comunei Izvoru Crișului în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile online
 31. Hotărârea nr. 31 / 23 iulie 2020 privind prelungirea convenției de parteneriat cu Fundației Creștine ”Diakonia”
 32. Hotărârea nr. 32 / 23 iulie 2020 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul II, anul 2020
 33. Hotărârea nr. 33 / 17 septembrie 2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Izvoru Crișului pentru o perioadă de două luni (septembrie 2020 - octombrie 2020)
 34. Hotărârea nr. 34 / 17 septembrie 2020 privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Izvoru Crisului pentru anul 2020, prin in sușirea Dispozitia Primarului nr. 88 din 07.09.2020
 35. Hotărârea nr. 35 / 17 septembrie 2020 privind instalarea unor mijloace de semnalizare prin indicatoare, marcaje, in localitatea Izvoru Crisului (Strada Bedecs), Comuna Izvoru Crișului
 36. Hotărârea nr. 36 / 17 septembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2020
 37. Hotărârea nr. 37 / 15 octombrie 2020 privind aprobarea executării lucrărilor pe domeniul public/privat al comunei pentru executarea lucrărilor de construire instalație electrică de iluminat, cuprinse ăn certificatul de urbanism nr. 591/21.08.2020
 38. Hotărârea nr. 38 / 15 octombrie 2020 pentru stabilirea situatiilor care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta, altele decat cele stabilite de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim de incluziune
 39. Hotărârea nr. 39 / 15 octombrie 2020 privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea proceduriide anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Comunei Izvoru Crisului
 40. Hotărârea nr. 40 / 22 octombrie 2020 privind aprobarea executării lucrărilor pe domeniul public / privat al Comunei pentru executarea lucrărilor de amenajare pistă de biciclete între localitatea Izvoru Crișului și Șaula, Comuna Izvoru Crișului, județul Cluj, cuprinse în certificatul de urbanism nr. 132 / 19.02.2019
 41. Hotărârea nr. 41 / 22 octombrie 2020 privind aprobarea executării lucrărilor pe domeniul public / privat al Comunei pentru executarea lucrărilor de amenajare pistă de biciclete între localitatea Izvoru Crișului și Șaula, Comuna Izvoru Crișului, județul Cluj, cuprinse în certificatul de urbanism nr. 132 / 19.02.2019
 42. Hotărârea nr. 42 / 22 octombrie 2020 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Comunei Izvoru Crișului, Caietul de sarcini si modelul contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii componente a Serviciului de salubrizare a Comunei Izvoru Crișului, respectiv de colectare si transport al deseurilor municipale si a unor fluxuri speciale de deseuri
 43. Hotărârea nr. 43 / 12 noiembrie 2020 privind la alegerea președintelui de ședință pentru lunile (noiembrie 2020 - ianuarie 2020)
 44. Hotărârea nr. 44 / 12 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Izvoru Crișului
 45. Hotărârea nr. 45 / 12 noiembrie 2020 privind alegerea viceprimarului Comunei Izvoru Crișului
 46. Hotărârea nr. 46 / 12 noiembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Izvoru Crișului
 47. Hotărârea nr. 47 / 12 noiembrie 2020 privind modificarea Art. 11 din contractul de salubrizare nr. 3/064/28.12.2018
 48. Hotărârea nr. 48 / 12 noiembrie 2020 privind aprobarea organigramei statului de funcții și numărului de personal
 49. Hotărârea nr. 49 / 12 noiembrie 2020 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul III, anul 2020
 50. Hotărârea nr. 50 / 15 decembrie 2020 privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Izvoru Crisului pentru anul 2020 prin in sudirea Dispozitia Primarului nr. 121 din 19.11.2020
 51. Hotărârea nr. 51 / 15 decembrie 2020 privind aprobarea prelungirii valabilității Plan Urbanistic General al Comunei Izvoru Crișului cu Regulamentul local de urbanism aferent acestuia
 52. Hotărârea nr. 52 / 15 decembrie 2020 privnd desemnarea reprezentantului Comunei Izvoru Crișului în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj
 53. Hotărârea nr. 53 / 15 decembrie 2020 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ de stat care vor funcționa anul școlar 2021 – 2022, pe raza Comunei Izvoru Crișului
 54. Hotărârea nr. 54 / 15 decembrie 2020 privind prelungirea convenției de parteneriat cu Fundației Creștine Diakonia
 55. Hotărârea nr. 55 / 15 decembrie 2020 privind aprbarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
 56. Hotărârea nr. 23 / 15 decembrie 2020 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului pentru anul 2020
 57. Hotărârea nr. 57 / 30 decembrie 2020 privind asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza Comunei Izvoru Crișului, prin prelungirea contractului de salubrizare nr. 3/064/28.12.2018, pentru o perioadă de 6 luni

Hotărâri 2019

 1. Hotărârea nr. 1/10 ianuarie 2019 privind alegerea președintelui de sedință al Consiliului Local Izvoru Crișului pentru o perioadă de trei luni (ianuarie 2019 - martie 2019)
 2. Hotărârea nr. 2/10 ianuarie 2019 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar din excedentul bugetar local al anului 2018
 3. Hotărârea nr. 3/10 ianuarie 2019 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ de stat care vor funcționa anul școlar 2019-2020 pe raza Comunei Izvoru Crișului
 4. Hotărârea nr. 4/31 ianuarie 2019 privind aprobarea unor măsuri privind aducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 276/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 5. Hotărârea nr. 5/31 ianuarie 2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contactual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Izvoru Crișului, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019
 6. Hotărârea nr. 6/31 ianuarie 2019 privind aprobarea executării lucrărilor pe domeniul public al Comunei pentru proiectul "REABILITARE REȚELE DE APĂ COMUNA IZVORU CRUȘULUI, JUDEȚUL CLUJ"
 7. Hotărârea nr. 7/11 februarie 2019 privind aprobarea amplasării captărilor și a stației de clorinare pe domeniul public al Comunei pentru priectul "REABILITARE REȚELE DE APĂ COMUNA IZVORU CRIȘULUI, JUDEȚUL CLUJ"
 8. Hotărârea nr. 8/11 februarie 2019 cu privire la aprobarea încheierii unui contract de asistenta juridică și reprezentare în instanță cu cabinet de avocat
 9. Hotărârea nr. 9/11 februarie 2019 cu privire la numirea unei comisii privind inventarierea pășunilor aflate pe domeniul privat al Comunei Izvoru Crișului
 10. Hotărârea nr. 10/20 februarie 2019 cu privire la însușirea raportului efectuat de comisia constituită prin HCL 9 din 11.02.2019 și numirea comisiei privind elaborarea caietului de sarcini și a contractului privind atribuirea pășunilor aflate în domeniul privat al Comunei Izvoru Crișului
 11. Hotărârea nr. 11/27 februarie 2019 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul IV, anul 2018
 12. Hotărârea nr. 12/27 februarie 2019 privind aprobarea inventarului patrimoniului administrativ al Comunei Izvoru Crișului
 13. Hotărârea nr. 13/27 februarie 2019 privind aprobarea regulamentului de pășunat pentru pășunile de pe raza Comunei Izvoru Crișului
 14. Hotărârea nr. 14/27 februarie 2019 privind aprobarea caietului de sarcini și a contractului de închiriere a pajiștilor de pe raza Comunei Izvoru Crișului, Sat Izvoru Crișului prin atribuire directă/licitație
 15. Hotărârea nr. 15/27 februarie 2019 privind aprobarea caietului de sarcini și a contractului de închiriere a pajiștilor, de pe raza Comunei Izvoru Crișului, sat Nearșova, prin atribuire directă/licitație
 16. Hotărârea nr. 16/12 martie 2019 privire la numirea comisiei de atribuire a pășunilor aflate în domeniul privat al Comunei Izvoru Crișului
 17. Hotărârea nr. 17/12 martie 2019 pentru stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență, altele decât cele stabilite de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim de incluziune
 18. Hotărârea nr. 18/12 martie 2019 privind actualizare inventarului patrimoniului administrativ al Comunei Izvoru Crișului
 19. Hotărârea nr. 19/21 martie 2019 privind aprobarea cesiunii contractului nr. 44 din 22.11.2010, încheiat între Consiliul Local Izvoru Crișului și Pentek Attila
 20. Hotărârea nr. 20/21 martie 2019 privind art. 3, alin. 2 din Contractul nr. 229/03.03.2014 și a art. 3, alin2 din Contractul nr. 228/03.03.201
 21. Hotărârea nr. 21/21 martie 2019 privind implementarea proiectului "AMENAJARE PISTA DE BICICLETE INTRE LOCALITATEA IZVORU CRISULUI SI LOCALITATEA SAULA, COMUNA IZVORU CRISULUI, JUDETUL CLUJ"
 22. Hotărârea nr. 22/21 martie 2019 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului  "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj"
 23. Hotărârea nr. 23/04 aprilie 2019 privind alegerea președintelui nde ședință al Consiliului Local Izvoru Crișului pentru o perioadă de trei luni (aprilie 2019 - iunie 2019)
 24. Hotărârea nr. 24/04 aprilie 2019 cu privire la aprobarea încheierii unui contract de asistența juridică și reprezentare în instanță cu cabinet de avocat, în dosarele 120/242/2019 și 403/242/2019
 25. Hotărârea nr. 25/04 aprilie 2019 privire la aprobarea încheierii contractului cu Societatea RCS & RDS S.A. privind constituirea dreptului de acces pe proprietatea publică/privată în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor electr
 26. Hotărârea nr. 26/04 aprilie 2019 privind actualizarea contribuției pentru audit public intern
 27. Hotărârea nr. 27/17 aprilie 2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului pentru anul 2019 și Programul de Investiții pentru anul 2019
 28. Hotărârea nr. 28/17 aprilie 2019 privind utilizarea excedentului înregistrat la finele anului 2018 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare aferenta anului bugetar 2019
 29. Hotărârea nr. 29/17 aprilie 2019 privind aprobarea înființării Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Comunei Izvoru Crișului, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului privind organizarea și funcționarea acestuia
 30. Hotărârea nr. 30/17 aprilie 2019 privind modalitatea de revendicare a câinilor fără stăpân și aplicarea unor sancțuni
 31. Hotărârea nr. 31/17 aprilie 2019 privind aprobarea gestiunii delegate a serviciului de iluminat public în Comuna Izvoru Crișului
 32. Hotărârea nr. 32/17 aprilie 2019 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului în suprafață de 20 m/p din licalitatea Izvoru Crisului nr. 61, lângă fosta clădire CEC, partea de vest
 33. Hotărârea nr. 33/17 aprilie 2019 privind aprobarea scutiri de la plata serviciului de salubrizare a unor categorii de persoane din Comuna Izvoru Crișului
 34. Hotărârea nr. 34/09 mai 2019 privind aprobarea contului de încheiere a exercițului bugetar pe trimestrul I, anul 2019
 35. Hotărârea nr. 35/09 mai 2019 privind rezilierea contractului nr. 2186/30.11.2004
 36. Hotărârea nr. 36/09 mai 2019 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului cu destinația de prestări servicii FARMACIE, ce aparție domeniului privat al Comunei Izvoru Crișului
 37. Hotărârea nr. 37/09 mai 2019 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 33 din 17.04.2019, privind acordarea scutiri de la plata serviciului de salubrizare a unor categorii de persoane din Comuna Izvoru Crișului
 38. Hotărârea nr. 38/22 mai 2019 privind aprobarea retragerii UAT Izvoru Crișului din județul Cluj din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "RISZEG"
 39. Hotărârea nr. 39/22 mai 2019 privind aprobarea plății cotizațiilor de membru al Comunei Izvoru Crișului la asociații, pentru anul 2019
 40. Hotărârea nr. 40/19 iunie 2019 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Izvoru Crișului pentru o perioadă de trei luni (iulie 2019-septembrie 2019)
 41. Hotărârea nr. 41/19 iunie 2019 privind rezilierea contractului nr. 3/036/23.08.2018
 42. Hotărârea nr. 42/19 iunie 2019 privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a spatiului cu destinația de prestări servicii comerciale din localitatea Șaula nr. 77
 43. Hotărârea nr. 43/19 iunie 2019 privind aprobarea regulamentului de colectare selectivă a deșeurilor de pe raza Comunei Izvoru Crișului
 44. Hotărârea nr. 44/19 iunie 2019 privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele ce fac parte din parcul auto al Comunei Izvoru Crișului, a utilajelor și echipamentelor din dotarea Comunei Izvoru Crișului
 45. Hotărârea nr. 45/26 iunie 2019 pentru aprobarea unor modificări la documentația de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului "Sistem de Managemennt Integrat al D
 46. Hotărârea nr. 46/26 iunie 2019 privind alocarea unor sume pentru cultele religioase din comună
 47. Hotărârea nr. 47/26 iunie 2019 privind finanțarea din bugetul local al Comunei Izvoru Crișului, a proiectelor depuse și selecționate
 48. Hotărârea nr. 48/26 iunie 2019 cu privire la mandatarea domnului Balazs Bela în vederea preluării terenului de sub bazinul de apă de la Composesoratul Urbarial Șaula, sat Șaula, Comuna Izvoru Crișului
 49. Hotărârea nr. 49/25 iulie 2019 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul II, anul 2019
 50. Hotărârea nr. 50/25 iulie 2019 privind instalarea unor mijloace de semnalizare prin indicatoare, marcaje, în localitatea Șaula, Comuna Izvoru Crișului
 51. Hotărârea nr. 51/22 august 2019 privind alocarea unei sume pentru organizarea evenimentului "ZILELE COMUNEI IZVORU CRISULUI"
 52. Hotărârea nr. 52/22 august 2019 privind manifestarea intenției Comunei Izvoru Cișului, privind implementarea obiectivului de investiție: ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE IN COMUNA IZVORU CRISULUI, JUDETUL CLUJ
 53. Hotărârea nr. 53/22 august 2019 privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2019
 54. Hotărârea nr. 54/22 august 2019 privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare" al Comunei Izvoru Crișului numiților Jambrik Rudolf, Tóth Kálmán, Bauer Ferenc și Szarvas Attila
 55. Hotărârea nr. 55/26 septembrie 2019 privind plata sumei de 9.500 lei, reprezentând cheltuieli de judecată în dosarul 1783/242/2018
 56. Hotărârea nr. 56/26 septembrie 2019 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului și Programul de Investiții pentru anul 2019
 57. Hotărârea nr. 57/26 septembrie 2019 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului cu destinația de prestări servicii comerciale din localitatea Șaula nr. 77
 58. Hotărârea nr. 58/26 septembrie 2019 privind aprobarea efectuării lucrărilor pe domeniul public și privat al Comunei Izvoru Crișului, efectuate de S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A., cuprinse în documentația privind emiterea certificatului de urbanis
 59. Hotărârea nr. 59/14 octombrie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Izvoru Crișului pentru o perioadă de trei luni ( octombrie 2019 – decembrie 2019)
 60. Hotărârea nr. 60/14 octombrie 2019 privind aprobarea întăbulării unor suprafeței de teren aflate în domeniul public al Comunei Izvoru Crișului
 61. Hotărârea nr. 61/14 octombrie 2019 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi funcționarea compartimentului urbanism și cadastru
 62. Hotărârea nr. 62/14 octombrie 2019 privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul Comunei Izvoru Crișului
 63. Hotărârea nr. 63/14 octombrie 2019 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Comunei Izvoru Crișului, Caietul de sarcini si modelul contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii componente a Serviciului de salubriza
 64. Hotărârea nr. 64/31 octombrie 2019 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului și Programul de Investiții pentru anul 2019
 65. Hotărârea nr. 65/31 octombrie 2019 privind aprobarea regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Izvoru Crișului
 66. Hotărârea nr. 66/31 octombrie 2019 privind rezilierea contractului nr. 3/ 011/ 07.06.2019
 67. Hotărârea nr. 67/31 octombrie 2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal,
 68. Hotărârea nr. 68/31 octombrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Izvoru Crișului
 69. Hotărârea nr. 69/31 octombrie 2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Izvoru Crisului, care se aplică începând cu data de 1 noiembrie 2019
 70. Hotărârea nr. 70/31 octombrie 2019 privind mandatarea Secretarului General al Comunei, în vederea reprezentării Consiliului Local al Comunei Izvoru Crișului, în dosarul 2086D/2017, aflat pe rolul Curții Constituționale a României
 71. Hotărârea nr. 71/31 octombrie 2019 privind aprobarea efectuării lucrărilor de întreținere a șanțului, din dreptul imobilului situat în Comuna Izvoru Crișului, Sat Nadăș, nr. 166
 72. Hotărârea nr. 72/31 octombrie 2019 privind plata sumei de 5.170,26 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru, în dosarul 120/242/2019
 73. Hotărârea nr. 73/21 noiembrie 2019 privind aprobarea reţelei unităţilor de învaţământ de stat care vor funcţiona anul şcolar  2020 - 2021, pe raza Comunei Izvoru Crișului
 74. Hotărârea nr. 74/21 noiembrie 2019 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare ale Căminelor Culturale de pe raza Comunei Izvoru Crișului și Clubul Tineretului
 75. Hotărârea nr. 75/21 noiembrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizareşi funcţionare a“Bazei sportive -stadion cu teren de fotbal”din comuna IZVORU CRIȘULUI
 76. Hotărârea nr. 76/21 noiembrie 2019 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul III, anul 2019
 77. Hotărârea nr. 77/12 decembrie 2019 privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Izvoru Crisului si Programul de Investitii pentru anul 2019
 78. Hotărârea nr. 78/12 decembrie 2019 pentru stabilirea situatiilor care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta, altele decat cele stabilite de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim de incluziune
 79. Hotărârea nr. 79/12 decembrie 2019 privind aprobarea instituirii facilitatilor fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local al Comunei Izvoru Crisului
 80. Hotărârea nr. 80 / 20 decembrie 2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020
 81. Hotărârea nr. 81 / 20 decembrie 2019 privind asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza Comunei Izvoru Crișului, prin prelungirea contractului de salubrizare nr. 3/064/28.12.2018, pentru o perioadă de 6 luni
 82. Hotărârea nr. 82 / 20 decembrie 2019 pentru aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Izvoru Crișului spre adobtare
 83. Hotărârea nr. 83 / 20 decembrie 2019 privind revocarea HCL 67/2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții șu numărului de personal
 84. Hotărârea nr. 84 / 20 decembrie 2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal
 85. Hotărârea nr. 85 / 20 decembrie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Izvoru Crișului pentru o perioadă de trei luni ( ianuarie 2020 – martie 2020)

Vezi hotărârea în format electronic


Hotărâri 2018

 1. Hotărârea nr. 1 / 08 ianuarie 2018 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Izvoru Crișului pentru o perioadă de trei luni (ianuarie 2018 - martie 2018)
 2. Hotărârea nr. 2 / 08 ianuarie 2018 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018
 3. Hotărârea nr. 3 / 08 ianuarie 2018 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar din excedentul bugetar local al anului 2017
 4. Hotărârea nr. 4 / 23 ianuarie 2018 privind executarea lucrărilor de construire rețea subterană interurbană de fibră optică, pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice, pe tronsonul Oradea - Cluj Napoca
 5. Hotărârea nr. 5 / 23 ianuarie 2018 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2018 pentru beneficiarii de ajutor social
 6. Hotărârea nr. 6 / 23 ianuarie 2018 privind revocarea HCL 14/2016 privind aprobarea închirierii unei suprafețe de teren agricol neproductiv prin licitație prin strigare
 7. Hotărârea nr. 7 / 23 ianuarie 2018 privind aprobarea întocmirii proiectelor și a studiilor de fezabilitate pentru introducerea apei potabile și a canalizării menajere în satul Nadășu și introducerea canalizării menajere în satul Șaula
 8. Hotărârea nr. 8 / 23 ianuarie 2018 privind stabilirea criteriilor și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență pentru familiile și persoanele care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii și accidente
 9. Hotărârea nr. 9 / 23 ianuarie 2018 privind modificarea HCL nr. 39/2017 privind aprobarea eșalonării plății debitului cu care figurează în evidențele Primăriei comunei Izvoru Crișului Intreprinderea Individuală Kovacs Szilveszter
 10. Hotărârea nr. 10 / 23 ianuarie 2018 privind aprobarea unui ajutor de urgență doamnei Kovacs Margareta, cu domiciliul în satul Nearșova nr. 73, comuna Izvoru Crișului
 11. Hotărârea nr. 11 / 08 februarie 2018 privind aprobarea lucrărilor de renovare a Primăriei comunei Izvoru Crișului și a anexelor aparținătoare
 12. Hotărârea nr. 12 / 08 februarie 2018 privind aprobarea refacerii paginii de internet al Primăriei comunei Izvoru Crișului precum și a mentenanței acesteia
 13. Hotărârea nr. 13 / 08 februarie 2018 privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare în comuna Izvoru Crișului, stabilirea atribuirii a contractului de delegare a gestiunii
 14. Hotărârea nr. 14 / 08 februarie 2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2017 în anul 2018
 15. Hotărârea nr. 15 / 14 februarie 2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Izvoru Crișului pe anul 2018
 16. Hotărârea nr. 16 / 14 februarie 2018 privind aprobarea plății cotizației la Asociația Comunelor din România pentru auditul public intern pe anul 2018 
 17. Hotărârea nr. 17 / 14 februarie 2018 privind modificarea HCL nr.14/2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2017 în anul 2018
 18. Hotărârea nr. 18 / 14 februarie 2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2017, sursa E, în anul 2018
 19. Hotărârea nr. 19 / 12 martie 2018 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul IV, anul 2017
 20. Hotărârea nr. 20 / 12 martie 2018 privind aprobarea angajării unui asistent personal
 21. Hotărârea nr. 21 / 12 martie 2018 privind aprobarea rezilierii contractelor de concesiune nr. 079/2/2014
 22. Hotărârea nr. 22 / 29 martie 2018 privind aprobarea necesarului de combustibil pentru microbuzul școlar al Primăriei comunei Izvoru Crișului
 23. Hotărârea nr. 23 / 29 martie 2018 privind aprobarea întocmirii documentației technice în vederea amenajării trotuarelor de pe strada Hostat, Izvoru Crișului
 24. Hotărârea nr. 24 / 29 martie 2018 privind aprobarea unui ajutor de urgență domnului Bâlc Iuliu, cu domiciliul în satul Nadășu nr. 56, Comuna Izvoru Crișului
 25. Hotărârea nr. 25 / 29 martie 2018 privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 079/4/2014
 26. Hotărârea nr. 26 /  29 martie 2018 privind revocarea HCL nr.21/2018 privind aprobarea rezilierii contractelor de concesiune nr. 079/2/2014, 079/3/2014, 079/6/2014, 079/7/2014
 27. Hotărârea nr. 27 / 29 martie 2018 privind aprobarea rezilierii contractelor de închiriere nr. 079/2/2014, 079/3/2014, 079/6/2014, 079/7/2014
 28. Hotărârea nr. 28 / 29 martie 2018  privind aprobarea efectuării auditului contractelor de închiriere nr. 079/1/2014, 079/2/2014, 079/3/2014, 079/4/2014, 079/5/2014, 079/6/2014, 079/7/2014
 29. Hotărârea nr. 29 / 16 aprilie 2018 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Izvoru Crișului pentru o perioadă de trei luni (aprilie 2018 - iunie 2018)
 30. Hotărârea nr. 30 /  26 aprilie 2018 privind aprobarea acceptării donației al unui autoturism marca Dacia Logal Ambition, din partea Camerei Deputaților
 31. Hotărârea nr. 31 / 26 aprilie 2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 495/2/21.03.2008
 32. Hotărârea nr. 32 / 26 aprilie 2018 privind alocarea unei sume pentru Asociația Părinților Kalotaszeg din Izvoru Crișului - organizare Concurs Județean de Geografie Mai 2018, Tabără ECO CAMP 2018, Premierea copiilor iunie 2018
 33. Hotărârea nr. 33 / 26 aprilie 2018 privind alocarea unor sume pentru cultele religioase din comună
 34. Hotărârea nr. 34 / 26 aprilie 2018 privind acoperirea cheltuielilor de înmormântare a numitului Bâlc Silviu, din satul Nadășu nr. 54
 35. Hotărârea nr. 35 / 26 aprilie 2018 privind aprobarea întocmirii documentației tehnice + SF pentru reabilitarea rețelei de apă din comuna Izvoru Crișului
 36. Hotărârea nr. 36 / 26 aprilie 2018 privind stabilirea taxei zilnice pentru vânzarea ambulantă a produselor de orice fel sau prestări servicii în locuri publice, în cadrul evenimentelor din data de 05 mai 2018
 37. Hotărârea nr. 37 / 26 aprilie 2018 privind aprobarea reabilitării drumurilor comunale și a șanțurilor din comuna Izvoru Crișului
 38. Hotărârea nr. 38 / 26 aprilie 2018 privind încheierea Acordului de colaborare / Parteneriat cu Liceul Teoretic Octavian Goga Huedin
 39. Hotărârea nr. 39 / 26 aprilie 2018 privind aprobarea angajării unui asistent personal
 40. Hotărârea nr. 40 / 02 mai 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Izvoru Crișului, județul Cluj,,
 41. Hotărârea nr. 41 / 24 mai 2018 privind aprobarea de către Consiliul Local al comunei Izvoru Crișului a lucării-document ,,Strategia de Dezvoltare a comunei Izvoru Crișului pentru perioada 2014-2020,, - actualizată 
 42. Hotărârea nr. 42 / 24 mai 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționării public și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Izvoru Crișului, care se aplică începând cu data de 1 iunie 2018
 43. Hotărârea nr. 43 / 24 mai 2018privind actualizarea cotizației lunare în cadrul Fundației Creștine ,,Diakonia,,
 44. Hotărârea nr. 44 / 12 iunie 2018 privind începerea demersului de întăbulare a pășunilor de pe raza Comunei Izvoru Crișului
 45. Hotărârea nr. 45 / 12 iunie 2018 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului cu destinația de prestări servicii comerciale din localitatea Șaula nr. 77
 46. Hotărârea nr. 46 / 12 iunie 2018 privind încheierea unui protocol de colaborare cu Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
 47. Hotărârea nr. 47 / 12 iunie 2018 privind aprobarea Programului de măsuri pentru asigurarea curățeniei, bunp gospodărire și înfrumusețarea comunei Izvoru Crișului
 48. Hotărârea nr. 48 / 28 iunie 2018 privind aprobarea angajării unui asistent personal
 49. Hotărârea nr. 49 / 28 iunie 2018 privind actualizarea inventarului patrimoniului administrativ al Comunei Izvoru Crișului
 50. Hotărârea nr. 50 / 28 iunie 2018 privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturisme ce fac parte din parcul auto al Comunei Izvoru Crișului, a utilajelor și echipamentelor din dotarea Comunei Izvoru Crișului
 51. Hotărârea nr. 51 / 28 iunie 2018 privind asigurarea continuității serviciului public de slubrizare pe raza Comunei Izvoru Crișului, prin însușirea contractului de salubritate nr. 3/001 din 05.01.2018
 52. Hotărârea nr. 52 / 28 iunie 2018 privind aprobarea unor cheltuieli pentru lucrări de decolmatare a albiilor de pe cursul de apă râul Crișul Repede din localitatea Șaula, Comuna Izvoru Crișului, județul Cluj
 53. Hotărârea nr. 53 / 28 iunie 2018 privind aprobarea demolări clădiri situate în Comuna Izvoru Crișului, sat. Nadășu nr. 126, jud. Cluj, aflată în domeniul public al Comunei Izvoru Crișului
 54. Hotărârea nr. 54 / 12 iulie 2018 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Izvoru Crișului pentru o perioadă de trei luni (iulie 2018 - septembrie 2018) 
 55. Hotărârea nr. 55 / 12 iulie 2018 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului cu destinația de prestări servicii comerciale din localitatea Șaula nr. 77
 56. Hotărârea nr. 56 / 12 iulie 2018 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal
 57. Hotărârea nr. 57 / 26 iulie 2018 privind stabilirea taxei pentru buticurile aflate la intrarea în Localitatea Izvoru Crișului
 58. Hotărârea nr. 58 / 26 iulie 2018 privind aprobarea întăbulării suprafeței de 1.797.751 mp, aflată în domeniul public al Comunei Izvoru Crișului din suprafața de 328 ha înscrisă la poziția 60 în inventarul domeniului public al Comunei Izvoru Crișului publicat în Monitorul Oficial 684 bis, la anexa nr. 45
 59. Hotărârea nr. 59 / 26 iulie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Izvoru Crișului
 60. Hotărârea nr. 60 / 26 iulie 2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Izvoru Crișului
 61. Hotărârea nr. 61 / 26 iulie 2018 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul II, anul 2018 
 62. Hotărârea nr. 62 / 26 iulie 2018 privind alocarea unei sume pentru Parohia Ortodoxă Nadășu- organizare eveniment ,,Fiii Satului Nadășu,,
 63. Hotărârea nr. 63 / 26 iulie 2018 privind aprobarea proiectului și investiția obiectivului ,,Construire scena din lemn pe terenul fostei școli, din sat Nadășu, comuna Izvoru Crișului, județul Cluj,,
 64. Hotărârea nr. 64 / 07 august 2018 privind aprobarea taxei de inchiriere a utilajului-buldoexcavator aflat în patrimoniul Comunei Izvoru Crișului
 65. Hotărârea nr. 65 / 07 august 2018 privind actualizarea inventarului patrimoniului administrativ al Comunei Izvoru Crișului
 66. Hotărârea nr. 66 / 07 august 2018 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului cu destinația de prestări servicii comerciale din localitatea Șaula nr. 77
 67. Hotărârea nr. 67 / 07 august 2018 privind aprobarea caietului de sarcini, a studiului de oportunitate și regulamentul serviciului de salubrizare al județului Cluj
 68. Hotărârea nr. 68 / 24 august 2018 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului și a Programului de investiții pentru anul 2018
 69. Hotărârea nr. 69 / 24 august 2018 privind alocarea unei sume petru organizarea evenimentului ,,ZILELE COMUNEI IZVORU CRIȘULUI,,
 70. Hotărârea nr. 70 / 24 august 2018 privind aprobarea plății cotizației de membru la Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum pe anul 2018
 71. Hotărârea nr. 71 / 24 august 2018 privind aprobarea Regulamentului Interni pentru acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2018
 72. Hotărârea nr. 72 / 14 septembrie 2018 privind modificarea HCL 58 din 26.07.2018
 73. Hotărârea nr. 73 / 14 septembrie 2018 cu privire la aprobarea încheieruu unui contarct de asistenta juridică și reprezentare în instanță cu cabinet de avocat
 74. Hotărârea nr. 74 / 14 septembrie 2018 privind aprobarea plății cotizațiilor de membru al Comunei Izvoru Crișului la asociații, pentru anul 2018
 75. Hotărârea nr. 75 / 14 septembrie 2018 privind însușirea constatărilor și măsurilor stabilite de Camera de Conturi a Județului Cluj, prin Decizia 27/29.08.2018
 76. Hotărârea nr. 76 / 14 septembrie 2018 privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public și privat al Comunei Izvoru Crișului pentru investiția ELABORARE DOCUMENTAȚIE PENTRU INTRAREA ÎN LEGALITATE A OBIECTIVULUI: STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE ÎN LOCALITATEA IZVORU CRIȘULUI, COMUNA IZVORU CRIȘULUI, realizată de S.C. RCS & RDS S.A.
 77. Hotărârea nr. 77 / 14 septembrie 2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) și a cofinanțării proiectului ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioada 2014-2020,,
 78. Hotărârea nr. 78 / 03 octombrie 2018 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Izvoru Crișului pentru o perioadă de trei luni (octombrie 2018 - decembrie 2018)
 79. Hotărârea nr. 79 / 03 octombrie 2018 privind aprobarea indicatorii tehnico-economici de lucrări pentru proiectul ,,REABILITARE REȚELE DE APĂ COMUNA IZVORU CRIȘULUI, JUDEȚUL CLUJ,,
 80. Hotărârea nr. 80 / 03 octombrie 2018 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului pentru anul 2018
 81. Hotărârea nr. 81 / 03 octombrie 2018 privind aprobarea deschiderii unui acces pietoal/auto la imobilul situat în localitatea Nadășu, înscris în CF 50308, nr. Topo 50308 Comuna Izvoru Crișului
 82. Hotărârea nr. 82 / 
 83. Hotărârea nr. 83 / 
 84. Hotărârea nr. 84 / 22 noiembrie 2018 privind actualizarea inventarului patrimoniului administrativ al Comunei Izvoru Crișului
 85. Hotărârea nr. 85 / 22 noiembrie 2018 privind aprobarea caietului de sarcini, a proiectului contarctului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Comunei Izvoru Crișului
 86. Hotărârea nr. 86 / 22 noiembrie 2018 privind aprobarea actualizării statului de funcții și numărului de personal
 87. Hotărârea nr. 87 / 22 noiembrie 2018
 88. Hotărârea nr. 88 / 12 decembrie 2018 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului și a Programului de Investiții pentru anul 2018 
 89. Hotărârea nr. 89 / 12 decembrie 2018 privind aprobarea listei cuprinzând stațiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor pentru cursele regulate publice, în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate speciale, de pe raza Comunei Izvoru Crișului