Proiecte de hotărâri

  • Proiectele de hotărâre a ședinței din 31.01.2023.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului și Programul de Investiții pentru anul 2023

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învaţământ de stat care vor funcţiona anul şcolar  2023 - 2024, pe raza Comunei Izvoru Crișului

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistenta juridică, redactare acte, cu cabinet de avocat, în dosarul 953/117/2021, pentru recurs ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de parteneriat pentru asigurarea asistenţei socio-medicale la domiciliu cu Parohia Reformată Șaula

5. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului înregistrat la finele anului 2022 pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare aferenta anului bugetar 2023

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea spațiilor aflate în domeniul public/privat al Comunei Izvoru Crișului

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri privind aducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

  • Proiectele de hotărâre a ședinței din 23.02.2023

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini și a contractului de închiriere a pajiștilor, de pe raza Comunei Izvoru Crișului, prin atribuire directă/licitație

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul IV, anul 2022

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului patrimoniului administrativ al Comunei Izvoru Crișului