Structură

Administrator public:

Administrator public : Lukacs Orsolya Helena

Secretar al comunei - Oltean Gabriel Ioan 

Cabinetul primarului: 

Inspector - Péntek Tihamér Sándor 

Compartimentul Cadastru și Agricultură:

Agent agricol: funcție publică vacantă

Inspector de specialitate: Pap Istvan Zoltan 

Asistență Socială:

Referent: Kerekes Erika

Compartimentul Buget-Contabilitate:

Consilier principal: Balazs Edit Erzsebet

Compartimentul Constatare, Impunere, Control:

Referent: Kovacs Aniko Zita

Compartimentul de Evidență și Încasare Venituri:

Referent: Lupșa Mariana Elena

Poliție Locală:

Referent: Kovacs Ioan

Serviciul Public pentru Situații de urgență:

Referent: Antal Anita Beatrix