Știri și anunțuri

Anunt Concurs
Anunt Concurs

Comuna Izvoru Crișului cu sediul în Izvoru Crișului, str Principală, nr. 39, jud Cluj, în baza Legii 188/1999,

organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de Referent, grad profesional asistent, clasa III,

compartimentul: Constatare, Impunere, Control.

Condiții specifice de participare: -nivelul studiilor: medii; - vechime în specialitatea studiilor necesare: 6 luni. 

Data, ora și locul de desfășurare: -proba scrisă: 20.09.2018. ora 10, proba interviului: 24.09.2018. ora 10, la sediul instituției.

Dosarele de înscrierese pot depune la sediul instituției în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului. 

Informații la nr. de telefon: 0264-257-140

Persoană de contact: Oltean Gabriel Ioan

08.23.2018
Proces-verbal licitație spațiu comercial Șaula
Proces-verbal licitație spațiu comercial Șaula

PROCES VERBAL 
DIN 20.08.2018

Incheiat azi, 20.08.2018, ora 11.20, cu ocazia desfășurării licitației publice pentru spațiul situat în comuna Izvoru Crișului, sat Șaula, nr. 77, jud. Cluj, comisia fiind formată din 
Preşedinte: Balazs Bela - Viceprimar;
Membru: Oltean Gabriel Ioan , Secretar UAT Comuna Izvoru Crișului 
Membru: Balazs Edith -Erzsebet – Consilier
Secretar : Lupșa Mariana Elena – Referent 

Pentru această licitație a fost depus un singur dosar, înregistrat în cadrul Comunei Izvoru Crișului sub nr. 1136 din 20.08.2018, ora 9.30 a S.C. DORIMAR  SHOP SRL, plicul este sigilat.
Comisia a procedat la deschiderea plicului si constată următoarele:
- au fost depuse următoarele documente; 
- cerere de participare la licitație
- dovada achitare participare 50 lei
- copie CI Ciupe Dorin Ioan
- dovada achitare garanție 500 lei
- certificat de inregistrare societate
- certificat constatator
- certificat de atestare fiscala
- declarație pe proprie raspundere
- act constitutiv
- plic cu oferta
Comisia constata faptul ca sunt indeplinite toate cerintele prevazute in caietul de sarcini, prin urmare procedeaza la deschiderea ofertei.
Oferta este conform cu prevederile caietului de sarcini si cu HCL 66 / 2018.
Având in vedere cele de mai sus se declara castigatoare oferta depusa de S.C. DORIMAR  SHOP SRL.

Preşedinte: Balazs Bela - Viceprimar;
Membru: Oltean Gabriel Ioan , Secretar UAT Comuna Izvoru Crișului 
Membru: Balasz Edith -Erzsebet – Consilier
Secretar : Lupșa Mariana Elena – Referent 

Ciupe Dorin Ioan

08.20.2018
Anunț concurs
Anunț concurs

Primaria com. Izvoru Crisului organizeaza,in perioada 04.09.2018 - 07.09.2018,
concurs pentru ocuparea, urmatoarelor posturi :
- pe perioada determinata, un post de conducere vacant de ADMINISTRATOR
PUBLIC. Candidatul trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art.
3 din HG 28612011. Conditii specifice de participare la concurs: sa fie absolvent
de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare
de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in specialitatea
studiilor juridice, iar vechimea in specialitatea studiilor de minimum 1 an.
Dosarele de inscriere la concurs se vor depune pana in 04 septembrie 2018,
inclusiv, la sediul Primariei com. Izvoru Crisului, str. Principala nr.39.

Informatii suplimentare se pot obline de la sediul Primariei com. Izvoru
Crisului - tel: 0264-257.I40, d-l Oltean Gabriel Ioan.

 

08.10.2018
Anunț închiriere spațiu comercial Șaula
Anunț închiriere spațiu comercial Șaula

Comuna Izvoru Crișului cu sediul în localitatea Izvoru Crișului, str. Principală, nr. 39, jud. Cluj, demarează procedura de închiriere prin licitație publică a spațiului având destinația de prestări servicii comerciale alimentare, a spațiului situat în localitatea Șaula, nr. 77.   Licitația va avea loc în data de 20.08.2018 ora 11:00 la sediul Primăriei comunei Izvoru Crișului.   Termenul limită pentru depunerea documentelor este 20.08.2018. ora 10:00   Informații suplimentare la nr. de telefon: 0264-257-140 sau la sediul Primăriei Izvoru Crișului.

08.08.2018
Anunț închiriere spațiu comercial Șaula
Anunț închiriere spațiu comercial Șaula

Comuna Izvoru Crișului cu sediul în localitatea Izvoru Crișului, str. Principală, nr. 39, jud. Cluj, demarează procedura de închiriere prin licitație publică a spațiului având destinația de prestări servicii comerciale cod CAEN 472, a spațiului situat în localitatea Șaula, nr. 77. 

Licitația va avea loc în data de 02.08.2018 ora 11:00 la sediul Primăriei comunei Izvoru Crișului.

Termenul limită pentru depunerea documentelor este 01.08.2018. ora 14:00

Informații suplimentare la nr. de telefon:  0264-257-140 sau la sediul Primăriei Izvoru Crișului.

07.13.2018
Anunț închiriere spațiu comercial Șaula
Anunț închiriere spațiu comercial Șaula

Comuna Izvoru Crișului cu sediul în localitatea Izvoru Crișului, str. Principală, nr. 39, jud. Cluj, demarează procedura de închiriere prin licitație publică a spațiului având destinația de prestări servicii comerciale cod CAEN 472, a spațiului situat în localitatea Șaula, nr. 77. 

Licitația va avea loc în data de 05.07.2018 ora 11:00 la sediul Primăriei comunei Izvoru Crișului.

Termenul limită pentru depunerea documentelor este 04.07.2018. ora 14:00

Informații suplimentare la nr. de telefon:  0264-257-140 sau la sediul Primăriei Izvoru Crișului.

06.13.2018
Anunț concurs guard
Anunț concurs guard

       Primaria comunei Izvoru Crișului, judetul Cluj, organizeaza concurs /examen  in data de 03.07.2017 , ora 10,00, proba scrisa si interviu in data de 05.07.2018, ora 10,00, pentru ocuparea unui post contractual de executie pe durata nedeterminata, de GUARD – 1 norma

Concursul va consta in:

 Selecţia dosarelor, probă scrisă şi interviu   

Proba scrisă.

       a. Data si ora desfasurarii probei scrise: 03.07.2018 , ora 10,00

       b.Locul desfasurarii: Sediul Primariei comunei Izvoru Crișului.

Interviu.

       a.Data si ora desfasurarii :05.07.2018, ora 10,00,

       b. Locul desfasurarii  : Sediul  Primariei  comunei Izvoru Crișului  in sala mare de sedinte a Consilului Local .  Probele  sunt eliminatorii , punctajul minim obtinut  la fiecare proba fiind de 50. puncte .

      Dosarele de concurs se vor depune la registratura Primariei comunei Izvoru Crișului, judetul Cluj. 

      Pentru  informatii suplimentare  puteti sa  ne  contactati la telefon  0264-257 140

06.12.2018