Evaluarea infrastructurii educaționale

Evaluarea infrastructurii educaționale
FOTO:


Infrastructura educaţională este reprezentată la nivelul regiunii Nord-Vest de 819 de şcoli, 209 licee şi 12 şcoli profesionale şi de ucenici, caracterizate de necesitatea accentuării procesului de reconversie şi adaptare a acestora la cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă, în condiţiile în care existenţa unei forţe de muncă calificate constituie o condiţie de bază pentru atragerea investiţiilor şi în special a celor străine. Desfiinţarea şcolilor din satele mici, cu puţini elevi, favorizează apariţia analfabetismului.

 

La nivelul comunei Izvoru Crișului situația infrastructurii educaționale este următoarea:

Sat

Grădinița

Școala

Izvoru Crișului

Grădinița cu program normal

Școala cu clasele I-VIII

Șaula

Grădinița cu program normal

Școala cu clasele I-IV

Nearșova

Grădinița cu program normal

-

Nadășu

Grădinița cu program normal

Școala cu clasele I-IV


Numărul de elevi la nivelul comunei Izvoru Crișului este de 136 copii.

Total personal didactic: 16 persoane

 

Școala cu clasele I-VIII Izvoru Crișului
Adresa: Judeţ: Cluj; Localitate: Izvoru Crișului; Strada: Principală; Număr: 201
Numărul de clase pe ani de studiu: clasele I - VIII, cate 1 din fiecare  

 

Informații despre personalul didactic:

Numărul de posturi didactice

17.65

Numărul de posturi de conducere

0.78

Numărul de posturi auxiliare

1.25

Numărul de profesori calificaţi

17.65

Numărul de absolvenţi de facultate care predau altă disciplină decât aceea pentru care au fost pregătiţi

1

Numărul de profesori care fac naveta

11

Numărul de persoane din personalul didactic auxiliar (laborant, bibliotecar, informatician, tehnician, pedagog şcolar, asistent social)

1.25


Numărul cadrelor didactice cu diplomă universitară, care predau şi alte discipline decât cele pentru care sunt calificate prin pregătirea universitară: Istorie: 1
Nivel de dotare: 

Lista laboratoarelor şi a cabinetelor şcolare: Laborator de chimie și laborator de informatică.
Dotări

  • număr săli de clasă: 13
  • număr de cărţi: 6.400
  • număr de calculatoare: 30
  • număr de periferice:
  • imprimante: 1
  • scanere: 2
  • copiatoare: 1
  • Număr de echipamente audio-vizuale (video-proiector, video-recorder, TV, sisteme audio): 9

 

Corpuri de clădire:

Denumire

Tip

Anul construirii

Ultima restaurare

Funcţional

Capacitate

Corp Școală

Școală

1964

-

Da

-


Unități subordonate Școlii cu clasele I-VIII Izvoru Crișului:

Nr.

Denumire

Tip unitate

Forma de învăţământ

Limba de predare

1.

Școala cu clasele I-VIII Nadășu

Şcoala clasele I- IV

Învăţământ de zi

Limba română

2.

Școala cu clasele I-IV Șaula

Şcoala cu clasele I-IV

Învăţământ de zi

Limba maghiară

3.

Grădinița cu program normal Nearșova

Grădiniţă cu program normal

Învăţământ de zi

Limba maghiară