Anunț concurs

Anunț concurs
FOTO:


Primaria com. Izvoru Crisului organizeaza,in perioada 04.09.2018 - 07.09.2018,
concurs pentru ocuparea, urmatoarelor posturi :
- pe perioada determinata, un post de conducere vacant de ADMINISTRATOR
PUBLIC. Candidatul trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art.
3 din HG 28612011. Conditii specifice de participare la concurs: sa fie absolvent
de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare
de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in specialitatea
studiilor juridice, iar vechimea in specialitatea studiilor de minimum 1 an.
Dosarele de inscriere la concurs se vor depune pana in 04 septembrie 2018,
inclusiv, la sediul Primariei com. Izvoru Crisului, str. Principala nr.39.

Informatii suplimentare se pot obline de la sediul Primariei com. Izvoru
Crisului - tel: 0264-257.I40, d-l Oltean Gabriel Ioan.