Proces-verbal licitație spațiu comercial Șaula

Proces-verbal licitație spațiu comercial Șaula
FOTO:


PROCES VERBAL 
DIN 20.08.2018

Incheiat azi, 20.08.2018, ora 11.20, cu ocazia desfășurării licitației publice pentru spațiul situat în comuna Izvoru Crișului, sat Șaula, nr. 77, jud. Cluj, comisia fiind formată din 
Preşedinte: Balazs Bela - Viceprimar;
Membru: Oltean Gabriel Ioan , Secretar UAT Comuna Izvoru Crișului 
Membru: Balazs Edith -Erzsebet – Consilier
Secretar : Lupșa Mariana Elena – Referent 

Pentru această licitație a fost depus un singur dosar, înregistrat în cadrul Comunei Izvoru Crișului sub nr. 1136 din 20.08.2018, ora 9.30 a S.C. DORIMAR  SHOP SRL, plicul este sigilat.
Comisia a procedat la deschiderea plicului si constată următoarele:
- au fost depuse următoarele documente; 
- cerere de participare la licitație
- dovada achitare participare 50 lei
- copie CI Ciupe Dorin Ioan
- dovada achitare garanție 500 lei
- certificat de inregistrare societate
- certificat constatator
- certificat de atestare fiscala
- declarație pe proprie raspundere
- act constitutiv
- plic cu oferta
Comisia constata faptul ca sunt indeplinite toate cerintele prevazute in caietul de sarcini, prin urmare procedeaza la deschiderea ofertei.
Oferta este conform cu prevederile caietului de sarcini si cu HCL 66 / 2018.
Având in vedere cele de mai sus se declara castigatoare oferta depusa de S.C. DORIMAR  SHOP SRL.

Preşedinte: Balazs Bela - Viceprimar;
Membru: Oltean Gabriel Ioan , Secretar UAT Comuna Izvoru Crișului 
Membru: Balasz Edith -Erzsebet – Consilier
Secretar : Lupșa Mariana Elena – Referent 

Ciupe Dorin Ioan