Anunt de intentie - Serviciul de salubritate

Anunt de intentie - Serviciul de salubritate
FOTO:


Vă aducem la cunoștiință faptul că Primăria Izvoru Crișului va delega serviciul de salubritate, pe o perioadă de maxim 1 an, începând cu 1 ianuarie 2022 sau până la definitivarea sistemului regional Integrat de Management al deseurilor, derulat de ADI Eco Metropolitan. Procedura de delegare a serviciului va fi cea a licitației publice cu depunere de oferte în plic închis.

Operatorul economic trebuie să îndeplineasca următoarele:

 Dotarea minimă cu utilaje este următoarea:

- 1buc - autocompactoare de transport deşeuri municipale

- contract de depozitare a deșeurilor

- angajamentul de a ridicarea deșeurilor din întreaga comună cel puțin o dată pe săptămână

- operatorul să facă dovada că poate colecta selectiv conform legislației în vigoare

- licența A.N.R.S.C.

- declarație pe proprie răspundere din partea reprezentantului că ofertantul sau terții susținători nu  se regăsesc în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

- documente privind forma de înregistrare

- alte documente justificative conform celor precizate in STRATEGIA DE CONTRACTARE

Termenul până la se pot depune ofertele în plic închis, este de 29.12.2021 ora 12, iar licitația va fi în 29.12.2021 la ora 13.

Pentru mai multe informații suplimentare ne puteți contacta la Tel:0264-257-140; Fax: 0264-257-198 sau e-mail: izvorucrisului@yahoo.com