Hotărâri Consiliul Local

Hotărâri 2021

 1. Hotărârea nr. 1 / 07 ianuarie 2021 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate – Legea nr. 248/2015
 2. Hotărârea nr. 2 / 07 ianuarie 2021 privind aprobarea de catre Consiliul Local al Comunei Izvoru Crișului a  lucrarii-document „Strategia de Dezvoltare a comunei Izvoru Crișului pentru perioada 2021-2027”
 3. Hotărârea nr. 3 / 07 ianuarie 2021 privind aprobarea unor măsuri privind aducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 4. Hotărârea nr. 4 / 07 ianuarie 2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar din excedentul bugetar local al anului 2020
 5. Hotărârea nr. 5 / 28 ianuarie 2021 privind la alegerea președintelui de ședință pentru lunile ( februarie 2021 – aprilie 2021 )
 6. Hotărârea nr. 6 / 28 ianuarie 2021 privind încheierea contractului de comodat dintre Composesoratul Urbarial Șaula și Comuna Izvoru Crișului
 7. Hotărârea nr. 7 / 28 ianuarie 2021 privind rezilierea contractelor nr. 3/ 027/ 31.05.2017, 3/ 028/ 31.05.2017, 3/ 029/ 31.05.2017
 8. Hotărârea nr. 8 / 28 ianuarie 2021 privind desemnarea reprezentantului Comunei Izvoru Crișului în relația cu Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum
 9. Hotărârea nr. 9 / 28 ianuarie 2021 privind rezilierea contractului nr. 07 din 22.03.2019
 10. Hotărârea nr. 10 / 28 ianuarie 2021 privind aprobarea cuantumului şi numărului unor burse acordate acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat , la nivelul Comunei Izvoru Crișului, în anul şcolar 2020 – 2021 SEMESTRUL 2
 11. Hotărârea nr. 11 / 04 februarie 2021 privind aprobarea către Consiliul Local al comunei Izvoru Crișului a demamării lucrării de investiții “MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE "KOS KAROLY" IZVORU CRIȘULUI, COMUNA IZVORU CRIȘULUI, JUDEȚUL CLUJ"
 12. Hotărârea nr. 12 / 04 februarie 2021 privind aprobarea către Consiliul Local al comunei Izvoru Crișului a demamării lucrării reactualizare Studiu de Fezabilitate și ElaborareProiect Tehnic pentru proiectul "MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA IZVORU CRIȘULUI"
 13. Hotărârea nr. 13 / 25 februarie 2021 privind aprobarea caietului de sarcini şi a contractului de închiriere a pajiştilor, de pe raza Comunei Izvoru Crișului, prin atribuire directă / licitatie
 14. Hotărârea nr. 14 / 25 februarie 2021 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul IV, anul 2020
 15. Hotărârea nr. 15 / 18 martie 2021 privind aprobarea actualizării statului de funcții
 16. Hotărârea nr. 16 / 18 martie 2021 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Comunei Izvoru Crișului, Caietul de sarcini si modelul contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii componente a Serviciului de salubrizare a Comunei Izvoru Crișului, respectiv de colectare si transport al deseurilor municipale si a unor fluxuri speciale de deseuri
 17. Hotărârea nr. 17 / 18 martie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Izvoru Crișului
 18. Hotărârea nr. 18 / 18 martie 2021 privind aprobarea unor cheltuieli pentru lucrări de decolmatare a albiilor de pe cursul de apa râul Crișul Repede din localitatea Șaula, Comuna Izvoru Crișului, județul Cluj
 19. Hotărârea nr. 19 / 15 aprilie 2021 privind aprobarea utilizarea excedentului înregistrat la finele anului 2020 pentru finanțare secțiunii de dezvoltare aferenta anului bugetar 2021
 20. Hotărârea nr. 20 / 15 aprilie 2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului și Programul de Investiții pentru snul 2021
 21. Hotărârea nr. 21 / 13 mai 2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai 2021 – iulie 2021
 22. Hotărârea nr. 22 / 13 mai 2021 privind rezilierea contractului 10 din 22.03.2019
 23. Hotărârea nr. 23 / 13 mai 2021 privind aprobarea caietului de sarcini şi a contractului de închiriere a pajiştilor, de pe raza Comunei Izvoru Crișului, prin atribuire directă / licitatie
 24. Hotărârea nr. 24 / 13 mai 2021 privind aprobarea cuantumului și numărului unor burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul Comunei Izvoru Crișului, în anul școlar 2020 – 2021 semestrul 2
 25. Hotărârea nr. 25 / 13 mai 2021 privind aprobarea modificarea organigramei și statului de funcții
 26. Hotărârea nr. 26 / 13 mai 2021 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul I, anul 2021
 27. Hotărârea nr. 27 / 13 mai 2021 privind aprobarea indicatorii tehnico-economici de lucrări pentru proiectul ALIMENTARE CU GAZE NATURALE ÎN COMUNA IZVORU CRIȘULUI, JUDEȚUL CLUJ
 28. Hotărârea nr. 28 / 27 mai 2021 privind modificarea comisiilor privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local din Comuna Izvoru Crisului, judetul Cluj
 29. Hotărârea nr. 29 / 27 mai 2021 privind plata sumei 136744,9 lei, reprezentand cheltuieli de executare silita in dosarul executional 195-2021 din 10.05.2021
 30. Hotărârea nr. 30 / 27 mai 2021 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Comunei Izvoru Crisului a suprafetei de teren inscris in CF 50355 nr Topo 50355 Izvoru Crisului
 31. Hotărârea nr. 31 / 10 iunie 2021 privind aprobarea plății cotizațiilor de membru al Comunei Izvoru Crișului la asociații, pentru anul 2021
 32. Hotărârea nr. 32 / 10 iunie 2021 cu privire la utilizarea excedentului înregistrat la finele anului 2020 din sursa E pentru achitarea Dosarului execuțional 195/2021 din 10.05.2021
 33. Hotărârea nr. 33 / 10 iunie 2021 privind înscrierea terenurilor în cartea funciară a terenului rezultat din dezmembrarea C.F. Nr. 50355, nr. Cad. 50355
 34. Hotărârea nr. 34 / 30 iunie 2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  și Programul de Investiții al Comunei Izvoru Crișului pentru anul 2021, prin în sușirea Dispozițiilor Primarului nr. 82 din 14.06.2021
 35. Hotărârea nr. 35 / 21 iulie 2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  și Programul de Investiții al Comunei Izvoru Crișului pentru anul 2021
 36. Hotărârea nr. 36 / 21 iulie 2021 privind punerea la dipoziție a terenului în suprafață de 75.000 mp înscris în C.F. 50957, nr. Cad. 50957, Comisiei Locale de Fond Funciar
 37. Hotărârea nr. 37 / 29 iulie 2021 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Izvoru Crișului
 38. Hotărârea nr. 38 / 29 iulie 2021 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul II, anul 2021
 39. Hotărârea nr. 39 / 30 august 2021 privind aprobarea modelului actului adițional la contractele de concesiune a buticurilor aflate la intrarea în localitatea Izvoru Crișului
 40. Hotărârea nr. 40 / 09 septembrie 2021 privind la alegerea președintelui de ședință pentru lunile (septembrie 2021 – noiembrie 2021)
 41. Hotărârea nr. 41 / 09 septembrie 2021 privind aprobarea actualizării statului de funcții
 42. Hotărârea nr. 42 / 09 septembrie 2021 privind aprobarea încheierii unui contract de asistenta juridică și reprezentare în instanță cu cabinet de avocat, în dosarul 953/117/2021
 43. Hotărârea nr. 43 / 09 septembrie 2021 privind aprobarea regulamentului de funționare a terenului multifuncțional din satul Izvoru Crișului
 44. Hotărârea nr. 44 / 09 septembrie 2021 privind aprobarea executării lucrărilor pe domeniul public/privat al Comunei pentru lucrărilor de “ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITATEA NADĂȘU ȘI ȘAULA, COMUNA IZVORU CRIȘULUI, JUDEȚUL CLUJ’’, cuprinse în certificatul de urbanism nr. 267/20.03.2019
 45. Hotărârea nr. 45 / 30 septembrie 2021 privind aprobarea rezilierii contractului de finanțare nr. C1920075A206061306675 din 14.10.2019
 46. Hotărârea nr. 46 / 30 septembrie 2021 privind aprobarea executării lucrărilor pe domeniul public / privat al Comunei Izvoru Crișului pentru executarea lucrărilor de “ MODERNIZAREA SCOLII GIMNAZIALE “ KOS KAROLY” IZVORU CRISULUI, COMUNA IZVORU CRISULUI, JUDETUL CLUJ ”, cuprinse în certificatul de urbanism nr. 361 / 15.03.2021
 47. Hotărârea nr. 47 / 30 septembrie 2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli și Programul de Investiții al Comunei Izvoru Crișului pentru anul 2021
 48. Hotărârea nr. 48 / 07 octombrie 2021 privind aprobarea implementării și a valorii de investiție a proiectului: "MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE "KOS KAROLY" IZVORU CRIȘULUI, COMUNA IZVORU CRIȘULUI, JUDEȚUL CLUJ"
 49. Hotărârea nr. 49 / 07 octombrie 2021 privind aprobarea indicatorii tehnico-economici de lucrări pentru proiectul "MODERNIZARE DRUMURI SI STRAZI IN COMUNA IZVORU CRISULUI, JUDETUL CLUJ"
 50. Hotărârea nr. 50 / 07 octombrie 2021 privind aprobarea actualizării statului de funcții
 51. Hotărârea nr. 51 / 20 octombrie 2021 privind aprobarea indicatorii tehnico-economici de lucrări pentru proiectul “ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITATEA NADĂȘU ȘI ȘAULA, COMUNA IZVORU CRIȘULUI, JUDEȚUL CLUJ’’
 52. Hotărârea nr. 52 / 20 octombrie 2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli și Programul de Investiții al Comunei Izvoru Crișului pentru anul 2021
 53. Hotărârea nr. 53 / 20 octombrie 2021 privind însușirea constatărilor și măsurilor stabilite de Camera de Conturi a Județului Cluj, prin Decizia 35/30.09.2021
 54. Hotărârea nr. 54 / 04 noiembrie 2021 privind aprobarea tarifului de 257,36 lei/tonă fără TVA pentru sortare, operare, transfer și depozitare a deșeurilor la CMID Cluj
 55. Hotărârea nr. 55 / 04 noiembrie 2021 privind desmnarea unui reprezentant al consiliului local al Comunei Izvoru Crișului  pentru a face parte din Comisia de Concurs pentru ocuparea funcțiilor de Director și Director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
 56. Hotărârea nr. 56 / 04 noiembrie 2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Izvoru Crișului cu nr. 49 din 07 octombrie 2021 privind aprobarea indicatorii tehnico-economici de lucrări pentru proiectul “ MODERNIZARE DRUMURI SI STRAZI IN COMUNA IZVORU CRISULUI, JUDETUL CLUJ ”
 57. Hotărârea nr. 57 / 04 noiembrie 2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Izvoru Crișului cu nr. 51 din 20 octombrie 2021 privind aprobarea indicatorii tehnico-economici de lucrări pentru proiectul “ ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA NADASU SI SAULA, COMUNA IZVORU CRISULUI, JUDETUL CLUJ ”
 58. Hotărârea nr. 58 / 04 noiembrie 2021 privind aprobarea cererii de finantare și a dezvizului general estimativ pentru obiectivul de investitii “ MODERNIZARE DRUMURI SI STRAZI IN COMUNA IZVORU CRISULUI, JUDETUL CLUJ ” propus spre finantare in cadrulProgramului National de Investitii Anghel  Saligny
 59. Hotărârea nr. 59 / 04 noiembrie 2021 privind aprobarea cererii de finantare și a dezvizului general estimativ pentru obiectivul de investitii “ ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA NADASU SI SAULA, COMUNA IZVORU CRISULUI, JUDETUL CLUJ ” propus spre finantare in cadrul Programului  National  de Investitii Anghel  Saligny.
 60. Hotărârea nr. 60 / 18 noiembrie 2021 
 61. Hotărârea nr. 61 / 18 noiembrie 2021
 62. Hotărârea nr. 62 / 18 noiembrie 2021
 63. Hotărârea nr. 63 / 18 noiembrie 2021
 64. Hotărârea nr. 64 / 23 noiembrie 2021
 65. Hotărârea nr. 65 / 23 noiembrie 2021

 

Hotărâri 2021

 1. Hotărârea nr. 1 / 07 ianuarie 2021 
 2. Hotărârea nr. 2 / 07 ianuarie 2021
 3. Hotărârea nr. 3 / 07 ianuarie 2021
 4. Hotărârea nr. 4 / 07 ianuarie 2021
 5. Hotărârea nr. 5 / 28 ianuarie 2021
 6. Hotărârea nr. 6 / 28 ianuarie 2021
 7. Hotărârea nr. 7 / 28 ianuarie 2021
 8. Hotărârea nr. 8 / 28 ianuarie 2021
 9. Hotărârea nr. 9 / 28 ianuarie 2021
 10. Hotărârea nr. 10 / 28 ianuarie 2021
 11. Hotărârea nr. 11 / 04 februarie 2021
 12. Hotărârea nr. 12 / 04 februarie 2021
 13. Hotărârea nr. 13 / 25 februarie 2021
 14. Hotărârea nr. 14 / 25 februarie 2021
 15. Hotărârea nr. 15 / 18 martie 2021
 16. Hotărârea nr. 16 / 18 martie 2021
 17. Hotărârea nr. 17 / 18 martie 2021
 18. Hotărârea nr. 18 / 18 martie 2021
 19. Hotărârea nr. 19 / 15 aprilie 2021
 20. Hotărârea nr. 20 / 15 aprilie 2021
 21. Hotărârea nr. 21 / 13 mai 2021
 22. Hotărârea nr. 22 / 13 mai 2021
 23. Hotărârea nr. 23 / 13 mai 2021
 24. Hotărârea nr. 24 / 13 mai 2021
 25. Hotărârea nr. 25 / 13 mai 2021
 26. Hotărârea nr. 26 / 13 mai 2021
 27. Hotărârea nr. 27 / 13 mai 2021
 28. Hotărârea nr. 28 / 27 mai 2021
 29. Hotărârea nr. 29 / 27 mai 2021
 30. Hotărârea nr. 30 / 27 mai 2021
 31. Hotărârea nr. 31 / 10 iunie 2021
 32. Hotărârea nr. 32 / 10 iunie 2021
 33. Hotărârea nr. 33 / 10 iunie 2021
 34. Hotărârea nr. 34 / 30 iunie 2021
 35. Hotărârea nr. 35 / 21 iulie 2021
 36. Hotărârea nr. 36 / 21 iulie 2021
 37. Hotărârea nr. 37 / 29 iulie 2021
 38. Hotărârea nr. 38 / 29 iulie 2021
 39. Hotărârea nr. 39 / 30 august 2021
 40. Hotărârea nr. 40 / 09 septembrie 2021
 41. Hotărârea nr. 41 / 09 septembrie 2021
 42. Hotărârea nr. 42 / 09 septembrie 2021
 43. Hotărârea nr. 43 / 09 septembrie 2021
 44. Hotărârea nr. 44 / 09 septembrie 2021
 45. Hotărârea nr. 45 / 30 septembrie 2021
 46. Hotărârea nr. 46 / 30 septembrie 2021
 47. Hotărârea nr. 47 / 30 septembrie 2021
 48. Hotărârea nr. 48 / 07 octombrie 2021
 49. Hotărârea nr. 49 / 07 octombrie 2021
 50. Hotărârea nr. 50 / 07 octombrie 2021
 51. Hotărârea nr. 51 / 20 octombrie 2021
 52. Hotărârea nr. 52 / 20 octombrie 2021
 53. Hotărârea nr. 53 / 20 octombrie 2021
 54. Hotărârea nr. 54 / 04 noiembrie 2021
 55. Hotărârea nr. 55 / 04 noiembrie 2021
 56. Hotărârea nr. 56 / 04 noiembrie 2021
 57. Hotărârea nr. 57 / 04 noiembrie 2021
 58. Hotărârea nr. 58 / 04 noiembrie 2021
 59. Hotărârea nr. 59 / 04 noiembrie 2021
 60. Hotărârea nr. 60 / 18 noiembrie 2021
 61. Hotărârea nr. 61 / 18 noiembrie 2021
 62. Hotărârea nr. 62 / 18 noiembrie 2021
 63. Hotărârea nr. 63 / 18 noiembrie 2021
 64. Hotărârea nr. 64 / 23 noiembrie 2021
 65. Hotărârea nr. 65 / 23 noiembrie 2021

Hotărâri 2019

 1. Hotărârea nr. 1/10 ianuarie 2019 privind alegerea președintelui de sedință al Consiliului Local Izvoru Crișului pentru o perioadă de trei luni (ianuarie 2019 - martie 2019)
 2. Hotărârea nr. 2/10 ianuarie 2019 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar din excedentul bugetar local al anului 2018
 3. Hotărârea nr. 3/10 ianuarie 2019 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ de stat care vor funcționa anul școlar 2019-2020 pe raza Comunei Izvoru Crișului
 4. Hotărârea nr. 4/31 ianuarie 2019 privind aprobarea unor măsuri privind aducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 276/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 5. Hotărârea nr. 5/31 ianuarie 2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contactual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Izvoru Crișului, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019
 6. Hotărârea nr. 6/31 ianuarie 2019 privind aprobarea executării lucrărilor pe domeniul public al Comunei pentru proiectul "REABILITARE REȚELE DE APĂ COMUNA IZVORU CRUȘULUI, JUDEȚUL CLUJ"
 7. Hotărârea nr. 7/11 februarie 2019 privind aprobarea amplasării captărilor și a stației de clorinare pe domeniul public al Comunei pentru priectul "REABILITARE REȚELE DE APĂ COMUNA IZVORU CRIȘULUI, JUDEȚUL CLUJ"
 8. Hotărârea nr. 8/11 februarie 2019 cu privire la aprobarea încheierii unui contract de asistenta juridică și reprezentare în instanță cu cabinet de avocat
 9. Hotărârea nr. 9/11 februarie 2019 cu privire la numirea unei comisii privind inventarierea pășunilor aflate pe domeniul privat al Comunei Izvoru Crișului
 10. Hotărârea nr. 10/20 februarie 2019 cu privire la însușirea raportului efectuat de comisia constituită prin HCL 9 din 11.02.2019 și numirea comisiei privind elaborarea caietului de sarcini și a contractului privind atribuirea pășunilor aflate în domeniul p
 11. Hotărârea nr. 11/27 februarie 2019 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul IV, anul 2018
 12. Hotărârea nr. 12/27 februarie 2019 privind aprobarea inventarului patrimoniului administrativ al Comunei Izvoru Crișului
 13. Hotărârea nr. 13/27 februarie 2019 privind aprobarea regulamentului de pășunat pentru pășunile de pe raza Comunei Izvoru Crișului
 14. Hotărârea nr. 14/27 februarie 2019 privind aprobarea caietului de sarcini și a contractului de închiriere a pajiștilor de pe raza Comunei Izvoru Crișului, Sat Izvoru Crișului prin atribuire directă/licitație
 15. Hotărârea nr. 15/27 februarie 2019 privind aprobarea caietului de sarcini și a contractului de închiriere a pajiștilor, de pe raza Comunei Izvoru Crișului, sat Nearșova, prin atribuire directă/licitație
 16. Hotărârea nr. 16/12 martie 2019 privire la numirea comisiei de atribuire a pășunilor aflate în domeniul privat al Comunei Izvoru Crișului
 17. Hotărârea nr. 17/12 martie 2019 pentru stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență, altele decât cele stabilite de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim de incluziune
 18. Hotărârea nr. 18/12 martie 2019 privind actualizare inventarului patrimoniului administrativ al Comunei Izvoru Crișului
 19. Hotărârea nr. 19/21 martie 2019 privind aprobarea cesiunii contractului nr. 44 din 22.11.2010, încheiat între Consiliul Local Izvoru Crișului și Pentek Attila
 20. Hotărârea nr. 20/21 martie 2019 privind art. 3, alin. 2 din Contractul nr. 229/03.03.2014 și a art. 3, alin2 din Contractul nr. 228/03.03.2014
 21. Hotărârea nr. 21/21 martie 2019 privind implementarea proiectului "AMENAJARE PISTA DE BICICLETE INTRE LOCALITATEA IZVORU CRISULUI SI LOCALITATEA SAULA, COMUNA IZVORU CRISULUI, JUDETUL CLUJ"
 22. Hotărârea nr. 22/21 martie 2019 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului  "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj"
 23. Hotărârea nr. 23/04 aprilie 2019 privind alegerea președintelui nde ședință al Consiliului Local Izvoru Crișului pentru o perioadă de trei luni (aprilie 2019 - iunie 2019)
 24. Hotărârea nr. 24/04 aprilie 2019 cu privire la aprobarea încheierii unui contract de asistența juridică și reprezentare în instanță cu cabinet de avocat, în dosarele 120/242/2019 și 403/242/2019
 25. Hotărârea nr. 25/04 aprilie 2019 privire la aprobarea încheierii contractului cu Societatea RCS & RDS S.A. privind constituirea dreptului de acces pe proprietatea publică/privată în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor electr
 26. Hotărârea nr. 26/04 aprilie 2019 privind actualizarea contribuției pentru audit public intern
 27. Hotărârea nr. 27/17 aprilie 2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului pentru anul 2019 și Programul de Investiții pentru anul 2019
 28. Hotărârea nr. 28/17 aprilie 2019 privind utilizarea excedentului înregistrat la finele anului 2018 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare aferenta anului bugetar 2019
 29. Hotărârea nr. 29/17 aprilie 2019 privind aprobarea înființării Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Comunei Izvoru Crișului, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului privind organizarea și funcționarea acestuia
 30. Hotărârea nr. 30/17 aprilie 2019 privind modalitatea de revendicare a câinilor fără stăpân și aplicarea unor sancțuni
 31. Hotărârea nr. 31/17 aprilie 2019 privind aprobarea gestiunii delegate a serviciului de iluminat public în Comuna Izvoru Crișului
 32. Hotărârea nr. 32/17 aprilie 2019 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului în suprafață de 20 m/p din licalitatea Izvoru Crisului nr. 61, lângă fosta clădire CEC, partea de vest
 33. Hotărârea nr. 33/17 aprilie 2019 privind aprobarea scutiri de la plata serviciului de salubrizare a unor categorii de persoane din Comuna Izvoru Crișului
 34. Hotărârea nr. 34/09 mai 2019 privind aprobarea contului de încheiere a exercițului bugetar pe trimestrul I, anul 2019
 35. Hotărârea nr. 35/09 mai 2019 privind rezilierea contractului nr. 2186/30.11.2004
 36. Hotărârea nr. 36/09 mai 2019 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului cu destinația de prestări servicii FARMACIE, ce aparție domeniului privat al Comunei Izvoru Crișului
 37. Hotărârea nr. 37/09 mai 2019 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 33 din 17.04.2019, privind acordarea scutiri de la plata serviciului de salubrizare a unor categorii de persoane din Comuna Izvoru Crișului
 38. Hotărârea nr. 38/22 mai 2019 privind aprobarea retragerii UAT Izvoru Crișului din județul Cluj din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "RISZEG"
 39. Hotărârea nr. 39/22 mai 2019 privind aprobarea plății cotizațiilor de membru al Comunei Izvoru Crișului la asociații, pentru anul 2019
 40. Hotărârea nr. 40/19 iunie 2019 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Izvoru Crișului pentru o perioadă de trei luni (iulie 2019-septembrie 2019)
 41. Hotărârea nr. 41/19 iunie 2019privind rezilierea contractului nr. 3/036/23.08.2018
 42. Hotărârea nr. 42/19 iunie 2019 privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a spatiului cu destinația de prestări servicii comerciale din localitatea Șaula nr. 77
 43. Hotărârea nr. 43/19 iunie 2019 privind aprobarea regulamentului de colectare selectivă a deșeurilor de pe raza Comunei Izvoru Crișului
 44. Hotărârea nr. 44/19 iunie 2019 privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele ce fac parte din parcul auto al Comunei Izvoru Crișului, a utilajelor și echipamentelor din dotarea Comunei Izvoru Crișului
 45. Hotărârea nr. 45/26 iunie 2019 pentru aprobarea unor modificări la documentația de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului "Sistem de Managemennt Integrat al D
 46. Hotărârea nr. 46/26 iunie 2019 privind alocarea unor sume pentru cultele religioase din comună
 47. Hotărârea nr. 47/26 iunie 2019 privind finanțarea din bugetul local al Comunei Izvoru Crișului, a proiectelor depuse și selecționate
 48. Hotărârea nr. 48/26 iunie 2019 cu privire la mandatarea domnului Balazs Bela în vederea preluării terenului de sub bazinul de apă de la Composesoratul Urbarial Șaula, sat Șaula, Comuna Izvoru Crișului
 49. Hotărârea nr. 49/25 iulie 2019 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul II, anul 2019
 50. Hotărârea nr. 50/25 iulie 2019 privind instalarea unor mijloace de semnalizare prin indicatoare, marcaje, în localitatea Șaula, Comuna Izvoru Crișului
 51. Hotărârea nr. 51/22 august 2019 privind alocarea unei sume pentru organizarea evenimentului "ZILELE COMUNEI IZVORU CRISULUI"
 52. Hotărârea nr. 52/22 august 2019 privind manifestarea intenției Comunei Izvoru Cișului, privind implementarea obiectivului de investiție: ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE IN COMUNA IZVORU CRISULUI, JUDETUL CLUJ
 53. Hotărârea nr. 53/22 august 2019 privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2019
 54. Hotărârea nr. 54/22 august 2019 privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare" al Comunei Izvoru Crișului numiților Jambrik Rudolf, Tóth Kálmán, Bauer Ferenc și Szarvas Attila
 55. Hotărârea nr. 55/26 septembrie 2019 privind plata sumei de 9.500 lei, reprezentând cheltuieli de judecată în dosarul 1783/242/2018
 56. Hotărârea nr. 56/26 septembrie 2019 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului și Programul de Investiții pentru anul 2019
 57. Hotărârea nr. 57/26 septembrie 2019 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului cu destinația de prestări servicii comerciale din localitatea Șaula nr. 77
 58. Hotărârea nr. 58/26 septembrie 2019 privind aprobarea efectuării lucrărilor pe domeniul public și privat al Comunei Izvoru Crișului, efectuate de S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A., cuprinse în documentația privind emiterea certificatului de urbanis
 59. Hotărârea nr. 59/14 octombrie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Izvoru Crișului pentru o perioadă de trei luni ( octombrie 2019 – decembrie 2019)
 60. Hotărârea nr. 60/14 octombrie 2019 privind aprobarea întăbulării unor suprafeței de teren aflate în domeniul public al Comunei Izvoru Crișului
 61. Hotărârea nr. 61/14 octombrie 2019 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi funcționarea compartimentului urbanism și cadastru
 62. Hotărârea nr. 62/14 octombrie 2019 privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul Comunei Izvoru Crișului
 63. Hotărârea nr. 63/14 octombrie 2019 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Comunei Izvoru Crișului, Caietul de sarcini si modelul contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii componente a Serviciului de salubriza
 64. Hotărârea nr. 64/31 octombrie 2019 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului și Programul de Investiții pentru anul 2019
 65. Hotărârea nr. 65/31 octombrie 2019 privind aprobarea regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Izvoru Crișului
 66. Hotărârea nr. 66/31 octombrie 2019 privind rezilierea contractului nr. 3/ 011/ 07.06.2019
 67. Hotărârea nr. 67/31 octombrie 2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal,
 68. Hotărârea nr. 68/31 octombrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Izvoru Crișului
 69. Hotărârea nr. 69/31 octombrie 2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Izvoru Crisului, care se aplică începând cu data de 1 noiembrie 2019
 70. Hotărârea nr. 70/31 octombrie 2019 privind mandatarea Secretarului General al Comunei, în vederea reprezentării Consiliului Local al Comunei Izvoru Crișului, în dosarul 2086D/2017, aflat pe rolul Curții Constituționale a României
 71. Hotărârea nr. 71/31 octombrie 2019 privind aprobarea efectuării lucrărilor de întreținere a șanțului, din dreptul imobilului situat în Comuna Izvoru Crișului, Sat Nadăș, nr. 166
 72. Hotărârea nr. 72/31 octombrie 2019 privind plata sumei de 5.170,26 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru, în dosarul 120/242/2019
 73. Hotărârea nr. 73/21 noiembrie 2019 privind aprobarea reţelei unităţilor de învaţământ de stat care vor funcţiona anul şcolar  2020 - 2021, pe raza Comunei Izvoru Crișului
 74. Hotărârea nr. 74/21 noiembrie 2019 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare ale Căminelor Culturale de pe raza Comunei Izvoru Crișului și Clubul Tineretului
 75. Hotărârea nr. 75/21 noiembrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizareşi funcţionare a“Bazei sportive -stadion cu teren de fotbal”din comuna IZVORU CRIȘULUI
 76. Hotărârea nr. 76/21 noiembrie 2019 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul III, anul 2019
 77. Hotărârea nr. 77/12 decembrie 2019 privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Izvoru Crisului si Programul de Investitii pentru anul 2019
 78. Hotărârea nr. 78/12 decembrie 2019 pentru stabilirea situatiilor care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta, altele decat cele stabilite de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim de incluziune
 79. Hotărârea nr. 79/12 decembrie 2019 privind aprobarea instituirii facilitatilor fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local al Comunei Izvoru Crisului
 80. Hotărârea nr. 80 / 20 decembrie 2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020
 81. Hotărârea nr. 81 / 20 decembrie 2019 privind asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza Comunei Izvoru Crișului, prin prelungirea contractului de salubrizare nr. 3/064/28.12.2018, pentru o perioadă de 6 luni
 82. Hotărârea nr. 82 / 20 decembrie 2019 pentru aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Izvoru Crișului spre adobtare
 83. Hotărârea nr. 83 / 20 decembrie 2019 privind revocarea HCL 67/2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții șu numărului de personal
 84. Hotărârea nr. 84 / 20 decembrie 2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal
 85. Hotărârea nr. 85 / 20 decembrie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Izvoru Crișului pentru o perioadă de trei luni ( ianuarie 2020 – martie 2020)