Structură

Administrator public: Lukács Orsolya-Helena

Secretar general al comunei: Oltean Gabriel-Ioan 

Cabinetul primarului: 

Inspector: Péntek Tihamér Sándor 

Compartimentul Cadastru și Agricultură:

Agent agricol: funcție publică vacantă

Inspector de specialitate: Pap István-Zoltán 

Asistență Socială:

Referent: Kerekes Erika

Compartimentul Buget-Contabilitate:

Consilier principal: Balázs Edit-Erzsébet

Compartimentul Constatare, Impunere, Control:

Referent: Kovács Anikó-Zita

Compartimentul de Evidență și Încasare Venituri:

Referent: Lupșa Mariana Elena

Poliție Locală:

Referent: Kovács Ioan

Serviciul Public pentru Situații de urgență:

Referent: Antal Anita-Beatrix