Buget și execuție bugetară

Buget initial sursa A

Buget initial sursa E

Cont de rezultat patrimonial

Bilant la 31.12.2021

Veniturile, cheltuielile și excedente ale bugetelor locale Anexa 22

Situația veniturilor și cheltuielilor institutiilor publice finantate de la bugetul local trimestrul IV Anexa 19

DDS Cont executie venituri A

DDS Cont executie venituri E

DDS Conturi executie cheltuieli A

DDS Conturi executie cheltuieli E

Flux de trezorerie

INVESTITII 2022

SINTEZA FINANŢĂRII PROGRAMELOR - FORMULAR   12

FIŞA PROGRAMULUI - FORMULAR 13

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE - FORMULAR 14

FIŞA OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTIŢII 2022 -  - FORMULAR 15

Proiect de buget local Sursa A 2023

Proiect de buget local Sursa E 2023

Proiect de buget local Școala 2023