MODEL INTENTIE DE PARTICIPARE LA PUNEREA IN VALOARE A PASUNILOR

MODEL INTENTIE DE PARTICIPARE LA PUNEREA IN VALOARE A PASUNILOR
FOTO:


Nr.  _____/_________

 

 

 

Către,

COMUNA IZVORU CRIȘULUI

 

Subsemnatul  __________________________________, domiciliat în ______________________________, nr. __________________, în calitate PF/ reprezentant al PJ ________________________________, identificată prin _________________________, în condițiile Hotărârea nr. 9 din 11.02.2019, formulez prezenta

INTENTIE DE PARTICIPARE

la punerea în valoarea a pașunilor din domeniul public / privat al Comunei Izvoru Crișului.

Arăt faptul că dețin un număr de _______ animale, din specia _______________.

Arăt că intenționez să solicit suprafața în vederea pășunării, pe raza satului  __________________________ .

Precizez că mai dețin în proprietate / folosință, o suprafată de ____________, pășune / fănețe.

Anexez în copie:

- act de identitate

- acte identificare persoane juridice ( unde e cazul, CUI etc )

- copie documente justificative care să ateste numărul de animale.

- dovada proprietate / folosință pășune sau fânețe privată.

 

 

Cunoscând dispoziţiile articolului 326 Noul Cod penal cu privire la falsul în declaraţii, arăt că aceste informații / acte / declarație corespund adevărului

 

Cu stimă,