ANUNT IMPORTANT SPRIJIN EDUCAȚIONAL

ANUNT IMPORTANT SPRIJIN EDUCAȚIONAL
FOTO:


ANUNȚ IMPORTANT!

            Având în vedere OUG nr. 113/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora precum și adresa nr. 9920/17.08.2020. al Instituției Prefectului-Județul Cluj privind întocmirea listei cu beneficiarii, vă comunicăm următoarele:

Între 01.09.2020. și 04.09.2020. persoanele interesate vor depune la compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Comunei Izvoru Crișului următoarele documente în vederea acordării tichetelor sociale pe suport electronic  pentru sprijin educațional în valoare de 500 lei/an școlar.

Documente necesare:

  • Formular tipizat (disponibil la sediul Primăriei)
  • Acte doveditoare privind veniturile realizate de  membrii de familie, eliberate de angajator, de organele fiscal sau de alte autorități compenente - venit lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an este de până la 1.115 lei(pentru elevii din ciclul primar și gimnazial), respectiv 284 lei (preșcolari)
  • Acte de identitate ale părinților
  • Certificatele de naștere ale copiilor
  • Dovada înscrierii la grădiniță/ școală
  • Certificate de căsătorie părinți
  • Certificate de deces părinți (unde este cazul)

Informații la numărul de telefon : 0758871707