ANUNȚ IMPORTANT PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE DE PE RAZA COMUNEI IZVORU CRIȘULUI

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE DE PE RAZA COMUNEI IZVORU CRIȘULUI
FOTO:


ANUNȚ !

ÎN ATENȚIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE ( CAPRINE, BOVINE) DE PE RAZA COMUNEI IZVORU CRIȘULUI.

VĂ ANUNȚĂM CĂ PÂNĂ LA DATA DE 27.05.2021, SE VOR DEPUNE LA SEDIUL PRIMĂRIEI IZVORU CRIȘULUI, INTENȚIILE DE PARTICIPARE CU PRIVIRE LA DEMARAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A PAJIȘTILOR AFLATE ÎN DOMENIUL COMUNEI. 

SE VOR ANEXA URMĂTOARELE DOCUMENTE
-  Cerere de înscriere tip 
-  Copie  CI  sau  BI  pentru  persoanele  fizice,  reprezentanții  persoanelor  juridice  cu  mandate  de reprezentare prin procură sau împuternicire NOTARIALĂ (în original), ambele să ateste faptul că solicitantul are domiciliul sau sediul social pe raza localității unde solicită atribuirea pășunii.
-  Copia certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerțului  (în cazul persoanelor juridice) + statut și act constitutiv. 
-  Dovada din care să reiasă că ofertantul figurează înregistrat în Registrul Agricol al Comunei Izvoru Crișului, pentru fiecare localitate și ce efectiv de animale deține, în original.
-  Extras  din  RNE  cu  evidenta  numarului  de  animale,  vizat  de  autoritățile competențe, * NOTĂ, se vor lua în considerare doar animalele înscrise în RNE până la data de 31.12.2020. 
-  Certificate fiscale privind achitarea la zi a taxelor, impozitelor locale și a altor creanțe bugetare sau extrabugetare la Primăria Comunei Izvoru Crișului (fără nicio datorie).

PRIMAR
BODIS VASILE